17.1.2014 13:54

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ: Μύθος και πραγματικότητα

Πλησιάζουμε στο Νοσοκομείο,  μας υποδέχονται   δύο πινακίδες, σταματάμε  διαβάζουμε.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2000 – 2006 και ΕΣΠΑ 2007 – 2013 !
Έργο:
 Κατασκευή Νέου Κτιρίου (νέας πτέρυγας).
 Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων (των παλαιών).
 Προμήθεια Εξοπλισμού.
 Σημείωση: Το Νοσοκομείο δυναμικότητας 90 κλινών σχεδιάστηκε  να γίνει των 160.
Προϋπολογισμός: Αρχική πίστωση 16.740.866 ευρώ (1ο ΕΣΠΑ)  και συμπληρωματική  8.561.577,11 ευρώ (2ο ΕΣΠΑ). 
Σύνολο:  25.302.443,11 ευρώ (η χρηματοδότηση αφορά εκτός της νέας πτέρυγας και όλων των παλαιών εγκαταστάσεων).
Φορέας Υλοποίησης και Επίβλεψης: ΔΕΠΑΝΟΜ  Α.Ε (Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων).
Χρήστης του Έργου:  το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Χίος 2014, (12 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών) επισκεπτόμαστε το Νοσοκομείο, γινόμαστε μάρτυρες της αρτιότητας των εγκαταστάσεων, της πληρότητας του εξοπλισμού  διαπιστώνουμε ότι, τα περίπου επίπεδα ολοκλήρωσης των εργασιών κυμαίνονται :
 Της Νέας Πτέρυγας: στο 90%
 Των  ενδιάμεσων εγκαταστάσεων της Παλαιάς Χειρουργική Κλινικής (έχουν εκκενωθεί προ μηνών): στο 5%.
 Των εγκαταστάσεων της υφιστάμενης Παθολογικής - Καρδιολογικής Κλινικής: στο 0%
 Της  Διαμόρφωσης  του Περιβάλλοντα Χώρου: στο 30%.
 Του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ψύξη – θέρμανση – οξυγόνα – δίκτυα κλπ, για όλα τα συγκροτήματα): στο 40% 
 Της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης της Νέας Πύλης με την Εθνική Οδό (το ποιο επικίνδυνο σημείο): στο 0%. 
Η μέχρι σήμερα δαπάνη, (με τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις) σύμφωνα με τις εκάστοτε δηλώσεις των υπευθύνων, αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ.
Διαβάζουμε στον ημερήσιο  τύπο της Χίου «Ο Διοικητής που παρέλαβε και λειτούργησε τη Νέα Πτέρυγα», ή «Σε ιδιώτες και η κουζίνα» (μίσθωση).  Ερώτημα, ποιος  παρέλαβε και τι;
- Το Νοσοκομείο είναι ο Ιδιοκτήτης και χρήστης.
- Η ΔΕΠΑΝΟΜ  Α.Ε είναι ο Φορέας Υλοποίησης και Επίβλεψης και.
- Η Κ/Ξ «ΑΚΤΩΡ» Α.Τ.Ε. είναι η Ανάδοχος Εταιρεία.
Εάν το έργο είχε ολοκληρωθεί στη συμβατή ημερομηνία (31/12/12) τότε:
Η Κ/Ξ «ΑΚΤΩΡ» με τη λήξη της συμβατής ημερομηνίας έπρεπε να παραδώσει το έργο στη ΔΕΠΑΝΟΜ.
Η ΔΕΠΑΝΟΜ με τη σειρά της και με τις τεχνικές της υπηρεσίες έπρεπε να παραλάβει, από τον «ΑΚΤΩΡΑ» τα ακόλουθα:
 Τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις (και να ελέγξει με τους πολιτικούς μηχανικούς της την υλοποίηση της κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές)
 Τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό (και να τον δοκιμάσει με τους ηλεκτρολόγους – μηχανολόγους σε πλήρη  λειτουργία, για να διαπιστώσει εάν υποστηρίζει επαρκώς όλες τις εγκαταστάσεις (παλαιές και νέα) και ταυτόχρονα να εκπαιδεύσουν τις τεχνικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου στην ορθή χρήση).
 Τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό (που έχουν εγκαταστήσει οι προμηθεύτριες εταιρείες και με την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ως προς την χρήση και το τμήμα της βιοϊατρικής ως προς τη συντήρηση).
Μετά την παραλαβή όλων των παραπάνω και εφόσον όλα ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης του έργου, τότε η ΔΕΠΑΝΟΜ παραδίδει το έργο και όλα τα Πιστοποιητικά των Εγγυήσεων, Καλής Εκτέλεσης  και Ασφαλούς Λειτουργίας στο Νοσοκομείο.
Το Νοσοκομείο με τη σειρά του, παραλαμβάνει από τη ΔΕΠΑΝΟΜ το σύνολο του έργου (μπορεί και τμηματικά εφόσον το επιβάλουν οι συνθήκες) πάντα με την προϋπόθεση της αρτιότητας και των εγγυήσεων Ασφάλειας και Καλής Λειτουργίας.
Μετά και μόνο από την Οριστική Παραλαβή του έργου, το Νοσοκομείο νομιμοποίηται και δύναται να κάνει οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή παρέμβαση. Τυχόν άλλη παραλαβή (Προσωρινή Διοικητική για Χρήση ή απλώς Διοικητική) δεν επιτρέπουν καμία κτιριολογική παρέμβαση, όπως και κάθε μίσθωση, καθόσον οι εγκαταστάσεις «ανήκουν» ακόμη στον εργολάβο.
Κάθε παραλαβή λοιπόν τμήματος ή χρήση μέρους του έργου (πλην της οριστικής) με πρωτοβουλία του ιδίου του Νοσοκομείου, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αυτοδίκαια νομιμοποιούνται και όλες οι παραλείψεις, αστοχίες και ημιτελής εργασίες, που βαρύνουν τους υπεύθυνους της κατασκευής.
Πέραν αυτών, κάθε μη πιστοποιημένη εργασία ή χρήση του εξοπλισμού ελλοχεύει μέγιστους  κινδύνους, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζομένων, των ασθενών και των εγκαταστάσεων.
Κατόπιν των παραπάνω διερωτώμαι και πάλι, ποιος παρέλαβε και τι, μήπως κρύβεται κάτι από τις Διοικήσεις;  Εκτιμώ ότι, την παρούσα στιγμή που μεσουρανούν στο πανελλήνιο οικονομικά σκάνδαλα,  κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για ένα δημόσιο απολογισμό (από την ΔΕΠΑΝΟΜ) περί των πάντων.
Με γνώμονα το κοινό συμφέρον,  επιτρέψτε μου να καταθέσω μια εισήγηση,  η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, η Αντιπεριφέρεια Χίου, ο Δήμος και τυχόν ιδιώτες (γνώστες του αντικειμένου) ή χορηγοί, να «πέσουμε» όλοι  πάνω στο Νοσοκομείο προκειμένου να δοθεί μία  οριστική λύση πριν η κατασκευή του μετατραπεί σε μυθιστόρημα με δυσάρεστο τέλος.
Το Νοσοκομείο μας αφορά όλους, καλύπτει τη δημόσια υγεία, χειρίζεται δημόσιο χρήμα, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας,  εμπεδώνει το συναίσθημα ασφάλειας, δίνει ζωή και προστιθέμενη αξία στη Χίο.
ΥΓ: Προς άρση παρεξηγήσεων, ο γράφων υποστηρίζει ότι το Νοσοκομείο Χίου πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολο του, το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση αδυναμίας, να κινηθούν οι διαδικασίες για καταλογισμό τυχόν ευθυνών και επανέναρξη των εργασιών (συμπληρωματική χρηματοδότηση,  επικείμενες εκλογές, λεφτά «πάντα» υπάρχουν)  έστω και με άλλο σχήμα ή με τμηματική προσπάθεια ολοκλήρωσης  από το  ίδιο το Νοσοκομείο, μπορεί .
ΠΡΟΣΟΧΗ:  είναι διαφορετική η «Προσωρινή   Διοικητική  Παραλαβή  για Χρήση»,  από τη «Διοικητική Παραλαβή» ή την  «Οριστική   Παραλαβή».

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ