6.11.2012 8:44

Χρέος μας η επανεκκίνηση των μηχανών της Οικονομίας

 
Η ελληνική εμπορική ναυτιλία επιτρέπει στη χώρα μας να αναγνωρίζεται και να ηγείται ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη. Εξυπηρετώντας ανταγωνιστικά τις ανάγκες των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, προσφέρει υψηλές τιμές σε δυο εξαιρετικά πολύτιμες για τη χώρα μας αξίες: κύρος και εμπορικό ισοζύγιο.
 
Η διατήρηση και επαύξηση της δύναμης αυτής είναι το αυτονόητο σε μια εποχή που η κρίση μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε όλες τις βεβαιότητές μας.
 
Το ζητούμενο για να το επιτύχουμε είναι η διεθνής εναρμόνιση των ναυτιλιακών μας υποδομών, ή αλλιώς η διεθνοποίηση του ναυτιλιακού μας συστήματος. Η προσαρμογή τους δηλαδή στις σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη δομή του θαλάσσιου εμπορίου, τη ναυτική τεχνολογία, τη ναυτεργασία, την οργάνωση και διαχείριση της ναυτιλίας κλπ. 
 
Δεν υπάρχει χρόνος για πολλή συζήτηση και ο τροχός έχει ήδη ανακαλυφθεί. Ο μόνος αστάθμητος παράγοντας είναι η ανθρώπινη φύση. Κατά τα λοιπά γνωρίζουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. 
 
Η αποκρυσταλλωμένη πολιτική βούληση αποτελεί μεν προϋπόθεση για να διορθωθούν τα όποια λάθη, αλλά δεν οδηγεί απαραίτητα σε αποτέλεσμα.
 
Σε αυτό θα οδηγήσει μια πολυσύνθετη παρέμβαση στην οποία περικλείονται και ενσωματώνονται πολλοί τομείς – δείκτες, με βασικότερο το εθνικό μας νηολόγιο.
 
Είναι αλήθεια ότι τα υπό Ελληνική σημαία εμπορικά πλοία δεν αντιπροσωπεύουν τη δύναμη του στόλου που διαθέτουν ή διαχειρίζονται Έλληνες.
 
Είναι επίσης αλήθεια ότι την Ελληνική σημαία δεν την υψώνουν εύκολα οι ξένοι.     
 
Όποιος θεωρεί ότι έχει πλήρη εικόνα για τους λόγους, ας διαβάσει τα παρακάτω: για την έκδοση εγκριτικής πράξης νηολόγησης απαιτούνται 36 υπογραφές από τρία διαφορετικά Υπουργεία, ο δε ενδιαφερόμενος υποβάλλει σταδιακά 35 διαφορετικά δικαιολογητικά, συχνά επαναλαμβανόμενα, ενώ εξοφλεί πολυάριθμα παράβολα που τα προμηθεύεται από διαφορετικές υπηρεσίες έκδοσης.
 
Πρόκειται για τα συνήθη συμπτώματα της αδυναμίας διεθνούς εναρμόνισης και ανταγωνιστικότητας που για άλλη μια φορά διαγιγνώσκουμε μετά την εμφάνισή τους. Εν προκειμένω: 
 
Είναι οι περιορισμοί που εισάγει το θεσμικό πλαίσιο ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία, με κυριότερο τη συμμετοχή τριών Υπουργείων στην έκδοση της εγκριτικής πράξης νηολόγησης ενός πλοίου.
 
Είναι η πολυδιάσπαση του αντικειμένου σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων και υπηρεσιών εντός των Υπουργείων και ο αναμενόμενα μεγάλος αριθμός των απαιτούμενων υπογραφών.
 
Είναι η απουσία εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε κατάλληλο ιεραρχικό επίπεδο ανά περίπτωση, καθώς η λήψη των απαιτούμενων υπογραφών αφορά σχεδόν πάντα στο σύνολο της ιεραρχίας.
 
Είναι η απουσία πληροφορικής υποστήριξης  και μηχανογράφησης της όλης διαδικασίας.
 
Το πλέγμα των απαραίτητων παρεμβάσεων εξορθολογισμού και απλοποίησης, έχει ήδη προδιαγραφεί από τα ίδια τα παραπάνω συμπτώματα.
 
Οι παρεμβάσεις που προετοιμάζουμε προσεκτικά και μεθοδικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας θα κινούνται κυρίως σε τρεις άξονες:
 
Στην αποτελεσματικότερη οργάνωση, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων και στην αναβάθμιση των συστημάτων υποστήριξης.
 
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η οργάνωση θα γίνει πιο αποτελεσματική με τη δημιουργία ενός μοναδικού φυσικού σημείου εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων για τη νηολόγηση πλοίων και με την ενεργοποίηση μιας ενιαίας επιτελικής μονάδας που θα φέρει τη συνολική ευθύνη για τη διαδικασία νηολόγησης πλοίων.
 
Στο δεύτερο άξονα, αυτόν της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων  και των επιχειρήσεων, κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει το υπό επεξεργασία e-νηολόγιο. Μόλις ολοκληρωθεί, τότε θα είναι δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους για την πληροφόρηση, την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και την παροχή λοιπών υπηρεσιών.
 
Ο τρίτος άξονας αποβλέπει στη λειτουργία αναβαθμισμένων συστημάτων υποστήριξης που να προσφέρουν πλήρη διαλειτουργικότητα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 
Με δύο μόνο από τις παρεμβάσεις που προετοιμάζουμε κατά προτεραιότητα, δηλαδή την ενεργοποίηση μιας ενιαίας επιτελικής μονάδας – μοναδικού κόμβου εξυπηρέτησης και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού νηολογίου, είμαι πεπεισμένος ότι θα βελτιωθεί η οργάνωση και συνακόλουθα, η ταχύτητα και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους.
 
Το σχέδιο αυτό θα προσφέρει μεν στη ναυτιλία ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες και θα της προσδώσει προστιθέμενη αξία, αλλά από μόνο του δεν αρκεί για να εκτινάξει την ελληνική σημαία στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
 
Θα ενισχύσει μεν την εθνική οικονομία, αλλά όχι στο βαθμό που χρειάζεται στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διέρχεται.
 
Ακρογωνιαίος λίθος της παρέμβασής μας είναι και η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία θα αποτελέσει ένα επιπλέον βασικό εφόδιο της Ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνή ανταγωνισμό. Είμαι αισιόδοξος ότι με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, το σχετικό πρόγραμμα που παρουσιάσαμε πρόσφατα και σταδιακά εφαρμόζουμε, μπορεί να επιτύχει αξιοζήλευτα αποτελέσματα.
 
Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις και προσαρμογές στις ανάγκες του διεθνούς ανταγωνισμού, δεν εξαντλούνται στην οργάνωση και την πληροφορική ή τη ναυτική εκπαίδευση.
 
Μια ιστορική και φιλόδοξη ναυτιλία όπως η Ελληνική, μπορεί και πρέπει να αναγεννηθεί και με άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να προσφέρουν μαζική απασχόληση σε Έλληνες ναυτικούς και να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη (π.χ. προσέλκυση δραστηριοτήτων ναύλωσης, νομικής και ασφαλιστικής υποστήριξης, επισκευής, τροφοδοσίας κλπ).
 
Είναι χρέος μας να πάρουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα αναθερμάνουν τις μηχανές της Ελληνικής οικονομίας.
 
Αρκεί να μη χαθεί το σκάφος. Αυτός είναι και στόχος της δύσκολης μάχης που αυτή την ώρα δίνει συνολικά η Κυβέρνηση.
 
Δεν είμαστε αντίπαλοι οι Έλληνες μεταξύ μας. Πρόκειται για βαθιά και σοβαρή αποτυχία αν η κατάσταση έφτασε έως εκεί.
 
Λίγες μοίρες να στρίψει το πηδάλιο, πολλά θα διορθωθούν. Αρκεί να πάψουμε να αναβιώνουμε τα στερεότυπα που μας χωρίζουν και να αναζητήσουμε αυτά που μας ενώνουν μακριά από  αγκυλώσεις και μικροσκοπιμότητες.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ