Παραπολιτικά

7/10/13 14:45

τελ. ενημ.: 7/10/13 14:45

Τα Καμπόχωρα και η δημοτική υπάλληλος

Παρερμηνεύτηκαν πιθανά όσα έγραψα την Παρασκευή για τους οφειλέτες του δημοτικού ταμείου. «Τι προτείνεις, εν ολίγοις; Να πάψουμε να πληρώνουμε κι εμείς; Γιατί αρχίζω να αισθάνομαι ηλίθιος, γνωρίζοντας ότι απ’ τους δημοτικούς χώρους που εκμισθώνονται στην περιοχή των Καμποχώρων είμαι ένας από τους ελάχιστους, για να μην πω ο μόνος, που ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου», μου τηλεφώνησε φίλος.
Το σημαντικότερο ήταν άλλο. Όπως πρόσθεσε, η πρόκληση εμφανίζεται σε ένα από τα δημοτικά ακίνητα που εκμισθώνεται σε σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου και κάθε φορά που καλείται να πληρώσει το ενοίκιο … αυτός σφυρίζει κλέφτικα.
Κατ’ αρχήν να διευκρινίσω. Ουδέποτε τάχθηκα υπέρ των μπαταξίδων ή προέτεψα να μην πληρώνονται οι δημοτικές οφειλές. Τουναντίον, όποιο παρεμφερές έσοδο δεν καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο, στερείται η επιστροφή του ως παροχή στο δημότη υπό οποιαδήποτε μορφή. Τόνιζα όμως ότι δε θα πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα από την ανοδική τάση των οφειλών και στο Δήμο, από την ώρα που το αυτό συμβαίνει σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς κι ο Δήμος διαθέτει τα πιο αργά αντανακλαστικά για να πετύχει, ως μέσο πίεσης, την είσπραξη των οφειλών.
Είναι παράλληλα ευκαιρία για το δήμαρχο να ελέγξει αν η καταγγελία για το σύζυγο της δημοτικής υπαλλήλου ευσταθεί και να αποδείξει αν τουλάχιστον μπορεί να επιβληθεί στα του οίκου του.

Σχόλια άρθρου: 0