Παραπολιτικά

9/1/13 17:08

τελ. ενημ.: 9/1/13 17:08

Ο μόνος

Οι συμπάθειες του Μητροπολίτη μας για πρόσωπα του πολιτικού και αυτοδιοικητικού φάσματος είναι γνωστές και … υπερκομματικές, ευτυχώς, για αυτό και ποτέ δεν έδωσαν λαβή να παρεξηγηθούν. Κάποιοι λένε ότι ο κ. Μάρκος απλά συντηρεί από τη θέση του επαφές με πρόσωπα που και κατά το παρελθόν εκτιμούσε ως μονάδες, πολύ πριν αναρριχηθεί στη θέση του Μητροπολίτη και θα ήταν άκομψο εκ μέρους του δοκιμασμένες στο χρόνο φιλίες να τις θυσιάσει. Άλλοι θεωρούν ότι οι επαφές του με το χώρο της πολιτικής και της Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζουν και στον ίδιο τη γνώση για όσα τεκταίνονται πέραν της Μητροπόλεως και κυρίως διασφαλίζουν ευήκωα ώτα της τοπικής εξουσίας στις επιθυμίες της Εκκλησίας, πάντα για καλό σκοπό.

Αυτές τις συμπάθειες φροντίζει πάντως επιμελώς να τις κρύβει. Του ξέφυγε κάπως αυτή για το Β. Μυριαγκό, τον οποίο έχει τοποθετήσει μέλος της διοίκησης του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Το μόνο από τους αιρετούς που χώρεσε στις πολυάριθμες επιτροπές στήριξης του Μητροπολιτικού έργου.

Σχόλια άρθρου: 0