Οικονομία

5/10/12 16:09

τελ. ενημ.: 5/10/12 16:19

Παράταση αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

To Επιμελητήριο Χίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις, που ιδρύθηκαν πριν την 04/04/2011, ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για την αυτοαπογραφή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Περαιτέρω, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Περισσότερες πληροφορίες για το ισχύον νομικό πλαίσιο και σχετικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής αυτοαπογραφής οι επιχειρήσεις-μέλη μπορούν να βρουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Χίου (www.chioschamber.gr). 

                                              
 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση