24.8.2015 11:33

Ο νέος δρόμος για ρύθμιση χρεών

Πέντε σημαντικές αλλαγές φέρνει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας στον «νόμο Κατσέλη», που ψηφίστηκε μαζί με το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης της χώρας από τους θεσμούς.

Η πρώτη αφορά στη δυνατότητα που έχει ο δανειολήπτης-οφειλέτης να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο τη διευθέτηση ή και τη διαγραφή οφειλών του και προς το Δημόσιο.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με την προσκόμιση και νέων δικαιολογητικών. Οι περίπου 100.000 με 120.000 που έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου θα πρέπει σε έξι μήνες να φτιάξουν εκ νέου τους φακέλους τους.

Η τρίτη καινοτομία του πλαισίου ανοίγει τον δρόμο σε οικονομικά ασθενείς ομάδες, χωρίς ακίνητη περιουσία και με μηδενικό εισόδημα να διαγράψουν οφειλές έως και 20.000 ευρώ.

Η τέταρτη αλλαγή δίνει το δικαίωμα σε όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις και έχουν πάρει δικασίμους πέραν της τριετίας να επαναπροσδιορίσουν τις υποθέσεις τους και να φέρουν την εκδίκασή τους νωρίτερα.

Η πέμπτη θα εκδηλωθεί σε περίπου έναν μήνα και αφορά στην αλλαγή των προϋποθέσεων εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας προκειμένου να καλυφθεί μέρος των χρεών του οφειλέτη.

Η «Οικονομία» του «Εθνους της Κυριακής» με τη συνδρομή της δικηγόρου Αννας Κορσάνου, που ειδικεύεται σε υποθέσεις δανειοληπτών, περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες για την προσφυγή τους στον «νόμο Κατσέλη», αλλά και για όσους εκκρεμούν οι δίκες.

Προαπαιτούμενο
Η σημαντικότερη ενδεχομένως αλλαγή είναι η ένταξη στον νόμο και οφειλών προς Εφορία, ΟΤΑ και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. «Προσοχή, αυτό ισχύει εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς τραπεζικά ιδρύματα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν η αίτηση να περιλαμβάνει μόνο οφειλές σε Εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία αν δεν υπάρχει και τουλάχιστον μία οφειλή προς τράπεζα ή ιδιώτη», εξηγεί η κ. Κορσάνου και συνεχίζει περιγράφοντας το πρώτο βήμα: «Προκειμένου ένας οφειλέτης να προσφύγει στο Δικαστήριο θα πρέπει να καταθέσει μία αίτηση στην οποία θα υπάρχει αναφορά των οφειλών του και των πιστωτών του, αναφορά της περιουσίας και των εισοδημάτων του ιδίου και του ή της συζύγου του, των μεταβιβάσεων που έχει κάνει στα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά και λεπτομερές ιστορικό των οικονομικών του δεδομένων και της περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής.

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνταχθεί από δικηγόρο και πρέπει να είναι ορισμένη και πολύ καλά δομημένη, γιατί η θετική έκβαση της υπόθεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτήν», συμβουλεύει.

Οταν συνταχθεί η αίτηση, προσκομίζεται από τον δικηγόρο του δανειολήπτη στο δικαστήριο μαζί με ολοκληρωμένο φάκελο που περιέχει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την περιουσία και τα εισοδήματα του αιτούντος και του ή της συζύγου του, αναλυτικές καταστάσεις οφειλών που δείχνουν τους πιστωτές και τις οφειλές τους, αλλά και υπεύθυνη δήλωση για την ειλικρίνεια και την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει. Φυσικά πρέπει να προσκομιστούν και πολλά άλλα έγγραφα απαραίτητα στον δικαστή για να εκφέρει γνώμη.

Η κ. Κορσάνου επισημαίνει την προθεσμία που δίνει ο νόμος για να ετοιμαστούν οι φάκελοι: «Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα πρέπει εκ νέου να προσκομιστούν μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη του νόμου και στις εκκρεμείς αιτήσεις, δηλαδή και για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί. Η παράλειψη επικαιροποιήσης του φακέλου μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση του καθήκοντος ειλικρινείας του οφειλέτη και να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης».

Τα «κλειδιά»
Η αίτηση μαζί με τον φάκελο κατατίθεται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, που μέσα σε δύο μέρες οφείλει να ελέγξει αν όλα τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται στον φάκελο και μέσα σε 15 μέρες να καλέσει τον οφειλέτη να τα προσκομίσει αν δεν υπάρχουν. Αν δεν συμπληρωθεί σωστά ο φάκελος, η αίτηση τίθεται στο αρχείο. «Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή στη σύνταξη της αίτησης και τη συμπλήρωση του φακέλου αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες επιτυχίας», λέει η δικηγόρος.

Μέσα σε έξι μήνες δίνεται δικάσιμος για την οριστική δίκη και μέσα σε δύο μήνες γίνεται η συζήτηση της προσωρινής διαταγής. Στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ο δικαστής, εφόσον εκτιμήσει τα δεδομένα και κάνει δεκτή την προσωρινή διαταγή (να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να απορριφθεί η προσωρινή διαταγή), ορίζει μηνιαίες καταβολές, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 40 ευρώ μηνιαίως.

Προσοχή, το ποσό αυτό πρέπει να καταβάλλεται από τον οφειλέτη, διότι σε περίπτωση καθυστέρησης τριών δόσεων μπορεί να γίνει ανάκληση της προσωρινής διαταγής. Σε όλο αυτό το διάστημα από την κατάθεση της αίτησης υπάρχει προστασία της περιουσίας του οφειλέτη. «Οσον αφορά στην προστασία της κύριας οικίας, που είναι και το βασικό αιτούμενο μαζί με τη διαγραφή των χρεών, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις προϋποθέσεις για την προστασία της».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ, ως προς τις οποίες οι οφειλέτες μπορεί να δουν και ολική διαγραφή εφόσον όμως δεν έχουν ακίνητη περιουσία, δεν έχουν εισόδημα και η κινητή τους περιουσία δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Οταν η αίτηση του οφειλέτη φτάνει στη δικαστική αίθουσα, σύμφωνα με την κ. Κορσάνου, «κατά τη συζήτηση της κύριας αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου καλό είναι να εξετάζεται ο ίδιος ο οφειλέτης που γνωρίζει και καλύτερα τα δεδομένα του. Ο δικαστής έχει ενώπιόν του την αίτηση, κάνει τις ερωτήσεις που κρίνει αναγκαίες στον οφειλέτη, ο οποίος δέχεται ερωτήσεις από τον δικαστή, τον δικηγόρο του, αλλά και τους δικηγόρους των πιστωτών του.

Η απόφαση που εκδίδεται, αν είναι θετική, ορίζει δόσεις που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης και να μην παραλείπει την καταβολή τους για τρεις συνεχόμενους μήνες, αλλιώς κινδυνεύει να κηρυχτεί έκπτωτος από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Αν η απόφαση είναι αρνητική, μπορεί να ασκήσει έφεση.

Σε κάθε περίπτωση, αν ο οφειλέτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απόφαση του Ειρηνοδικείου, έχει νομικούς τρόπους για περαιτέρω ενέργειες».

Αλλο σημαντικό στοιχείο που εισάγεται με τον νέο νόμο είναι ότι εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου μπορεί ο δανειολήπτης να επαναπροσδιορίσει την υπόθεσή του που έχει προσδιοριστεί σε διάστημα πέραν της τριετίας, αλλιώς επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως οι υποθέσεις και οφείλει να ενημερωθεί από το Ειρηνοδικείο για τη νέα δικάσιμο. «Η διάταξη αυτή είναι η σημαντικότερη ίσως, καθώς με αυτήν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των εξαιρετικά μακρινών δικασίμων που σε ορισμένα Ειρηνοδικεία δίδονται έως τώρα (να σημειωθεί ότι υπάρχει Ειρηνοδικείο που δίδει δικάσιμο το έτος 2031)», υπογραμμίζει η κ. Κορσάνου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

• Δεν είναι δυνατόν η αίτηση να περιλαµβάνει µόνο οφειλές σε Εφορία ή ασφαλιστικά ταµεία αν δεν υπάρχει και τουλάχιστον µία οφειλή προς τράπεζα ή ιδιώτη», εξηγεί η δικηγόρος Αννα Κορσάνου, που ειδικεύεται σε υποθέσεις δανειοληπτών.

• Η αίτηση µαζί µε τον φάκελο κατατίθεται στη γραµµατεία του Ειρηνοδικείου, που µέσα σε δύο µέρες οφείλει να ελέγξει αν όλα τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται στον φάκελο και µέσα σε 15 µέρες να καλέσει τον οφειλέτη να τα προσκοµίσει αν δεν υπάρχουν.

 

  • Μέσα σε έξι µήνες δίνεται δικάσιµος για την οριστική δίκη και µέσα σε δύο µήνες γίνεται η συζήτηση της προσωρινής διαταγής
  • Σε οικονοµικά ασθενείς οµάδες, χωρίς ακίνητη περιουσία και µε µηδενικό εισόδηµα
  • δίνεται η δυνατότητα να διαγράψουν οφειλές έως και 20.000 ευρώ
  • 100.000 µε 120.000 που έχουν ήδη κάνει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου θα πρέπει σε έξι µήνες να φτιάξουν εκ νέου τους φακέλους τους
  • Ο δανειολήπτης µπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο τη διευθέτηση ή και τη διαγραφή οφειλών του και προς το Δηµόσιο

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ