23.3.2022 14:22

Δώρο Πάσχα στους ναυτικούς - Αναλυτικά οι οδηγίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών

Η κεντρική υπηρεσία του Ο.Ν. Πειραιά ενημερώνει τους άνεργους ναυτικούς για τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών του Πάσχα 2022, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα κατά την διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων για έλεγχο δικαιολογητικών. 

Κατάθεση Δικαιολογητικών Στον Οίκο Ναύτη Χίου:

Κάθε Ναυτικός εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου www.oikosnautou.gr και στην συνεχεία στην ανακοίνωση με τίτλο «Δώρο Πάσχα 2022 - Οδηγίες & Δικαιολογητικά» και αφού εκτυπώσει το αρχείο μορφής pdf με ΘΕΜΑ : «Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Δ. Πάσχα 2022» συμπληρώνει τα στοιχειά του, την υπογράφει και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα οποία αναγράφονται και στο κάτω μέρος τις αίτησης) ,τα συμπεριλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αναγράφει το ονοματεπώνυμο του και τον ΑΜΗΝΑ (Αριθμό Μητρώου Ναυτικού). 

Από την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, οι δικαιούχοι ναυτικοί μπορούν να προσέρχεται στον Οίκο Ναύτη Χίου για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σας παραθέτουμε προς διευκόλυνση σας το συνοπτικό σημείωμα της Εγκύκλιου για την Κεντρική Υπηρεσία Ο.Ν Πειραιά 

1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών του Πάσχα 2022 είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

α) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας έντεκα (11) μήνες εντός της τριετίας από 24-04-2019 έως 24-04-2022 ή Έχουν είκοσι τρεις (23) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της 05ετίας από 24-04-2017 έως 24-04-2022. 

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι το Πάσχα 2022 (24-04-2022) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. 

Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. 

Ανεργία εντός της περιόδου 24-04-2020 έως 24/03/2022,

1)Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ναυτικός επιδοτήθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30-03-2020 ,αρθ.40 της ΠΝΠ 90/01-05-2020 και του αρθρ.16 του ν.4770/2021 (15 Α) εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊου. Η υπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί ως κανονική υπηρεσία στον υπολογισμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών του Πάσχα 2022. 

2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 24-04-2020 έως 24-03-2022 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια και αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου ). 

3. α) Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 24η -04-2021 τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα. 

4. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24 ) μήνες και απόλυση από τις τάξεις του στρατού μετά τις 24-10-2021 (απολυτήριο στρατού). 5. Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ. Τα ναυτολόγια στο Ν. Φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4) 

1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2017- 2022, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 24/03/2022 καθώς επίσης και την επόμενη κενή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση. 

2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ) 

3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός ) 

4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Πάσχα 2022. (την όποια θα βρείτε στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στην σελίδα του Oίκου Ναύτου www.oikosnautou.gr σε ξεχωριστή ανάρτηση την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε- συμπληρώσετε-υπογράψετε και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

1. Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης από το Ν.Α.Τ. για την καταβολή των εισφορών. 

2. Γραμμάτιο εξαγοράς του Ν.Α.Τ. για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα πλοία με ξένη σημαία.(Εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο). 

3. Απολυτήριο από τις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων μετά την 24/10/2021 (απολυτήριο στρατού). 

4. Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΣΕΝ εφόσον πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν την 24/03/2022. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Σημείωση: Θα γίνει ΜΟΝΟ αυτοπρόσωπη κατάθεση δικαιολογητικών, και στην συνεχεία οι ναυτικοί θα αποχωρούν από τον Οίκο Ναύτη Χίου χωρίς να περιμένουν την έκδοση της απόφασης. 

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ