Οικονομία

25/4/13 16:17

τελ. ενημ.: 25/4/13 16:17

Βεβαιώσεις χωρίς ταλαιπωρία

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής εκτύπωσης της Βεβαίωσης των ποσών επιδοτήσεων 2012 για φορολογική χρήση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕΒhttp://www.opekepe.gr/vevaiwsh2012.asp, δίνεται στους μαστιχοπαραγωγούς γλυτώβοντας τους από την ταλιαπωρία και το συνωστισμό σε ουρές αναμονής.

Για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας απαιτούνται, ως κλειδιά σύνδεσης, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), το ΑΜΚΑ και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας που έχετε δηλώσει στην ΑΕΕ έτους 2012.
Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της παραπάνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι παραγωγοί μπορούν να απευθυνθούν στην Ε.Μ.Χ προσκομίζοντας τα παραπάνω στοιχεία.
 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση