25.9.2013 10:31

Αυτό είναι το τελικό σχέδιο για τον νέο Ενιαίο Φόρο στα ακίνητα

Παίρνει πίσω η κυβέρνηση την κλίμακα-"έκτρωμα" για τον υπολογισμό του Ενιαίου  Φόρου Ακινήτων στα εντός σχεδίου και οικισμού οικόπεδα, που θα οδηγούσε από το 2014 σε υπέρμετρη επιβάρυνση -και έμμεση "κατάσχεση" από το κράτος- όλων των ευτελούς αξίας ακινήτων. Το τελικό σχέδιο στο οποίο συμφώνησαν Τρόικα και υπουργείο Οικονομικών, με βελτιώσεις –εν σχέση με το αρχικό- για οικόπεδα και αγροτεμάχια αλλά χωρίς αλλαγές για τα κτίσματα και τα σπίτια, δόθηκε στο ΠΑΣΟΚ και θα πάρει άμεσα τον δρόμο για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, αφού περάσει και από  διαβούλευση.
 

Με τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής:

Για τα οικόπεδα:

-         Αλλάζουν και αυξάνονται από 20 σε 25 τα κλιμάκια φόρου, ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η προηγούμενη κλίμακα επέβαλλε δυσανάλογα μεγάλο φόρο για χαμηλής αξίας γης οικόπεδα, αλλά επέφερε και μεγάλες φοροελαφρύνσεις (σε σχέση με το ΦΑΠ) για οικόπεδα-«φιλέτα» σε προνομιούχες περιοχές.

-          Για τα 10 πρώτα κλιμάκια, σε περιοχές χαμηλής αξίας, ο φόρος μειώνεται δραστικά. Ενώ αρχικά σχεδιαζόταν φόρος 40% (συντελεστής 0,4) για ακίνητα με αξία από 1-20 ευρώ ανά τετραγωνικό (1.000-20.000 ευρώ το στρέμμα), πλέον η κλίμακα θα ξεκινά από 0,02 (φόρος 2 τοις χιλίοις) για οικόπεδα με αξία έως 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μειώσεις θα υπάρχουν έτσι για τα μικρομεσαίας αξίας οικόπεδα για τα πρώτα 10 κλιμάκια φόρου. Ο δεύτερος συντελεστής θα είναι 0,07 ευρώ για μοναδιαία αξία 2- 4 ευρώ/ τ.μ., ο τρίτος συντελεστής είναι 0,15 ευρώ για μοναδιαία αξία 4- 6 ευρώ/τ.μ., ο τέταρτος συντελεστής είναι 0,25 για μοναδιαία αξία 6- 10 ευρώ/ τ.μ. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για ένα οικόπεδο 200 τ.μ. με μοναδιαία αξία 10 ευρώ; Ενώ ο Φόρος υπολογιζόταν στα 80 ευρώ, πλέον περιορίζεται στα 50 ευρώ.

-          Για τα ανώτερα 15 κλιμάκια φόρου, προκύπτουν οριακές ή μικρές επιβαρύνσεις για μεσαίας αξίας οικόπεδα και μεγάλες επιβαρύνσεις (σε σχέση με τις αρχικές ελαφρύνσεις) για προνομιούχες περιοχές μεγάλης αξίας (Βουλιαγμένη, Μύκονος κλπ). Για τις πολύ ακριβές περιοχές ο ανώτατος συντελεστής δεν θα βρίσκει «ταβάνι» στα 4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά θα είναι πολλαπλάσιος (ενδεχομένως να ξεπερνά και τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό ή να φτάνει και στα 20).
 

Τι σημαίνει αυτό;

Πριν τις αλλαγές, με τη λογική που σχεδιαζόταν η κλίμακα, για οικόπεδα με αντικειμενική αξία γης μόλις 1, σε 2,5 χρόνια ο ιδιοκτήτης θα είχε πληρώσει σε φόρο την αξία του ακινήτου του, σε 5 χρόνια τα διπλάσια από όσο αξίζει κ.ο.κ. Αντιθέτως για οικόπεδο σε περιοχή με αξία 7.000 (στο Κολωνάκι πχ), ο φόρος θα ήταν  μόλις 4 ευρώ/τ.μ. δηλαδή 0,05%. Ο φόρος το «απαλλοτριώνει» μετά από …2.000 χρόνια!

Πλέον, για οικόπεδο 1 στρέμματος και αξίας 1.000 ευρώ,  ο φόρος θα ξεκινά από 2 ευρώ και όχι από … 400! Σε μεσαίας αξίας περιοχές, με τιμές 1.200-1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ο Ενιαίος Φόρος θα είναι περίπου όσο και ο σημερινός ΦΑΠ.

Αντιθέτως, όπως όλα δείχνουν,  για αξία γης 8.800 ευρώ/τ.μ. (πχ στο Καβούρι) ο φόρος δεν θα είναι 4 ευρώ/τ.μ. αλλά 12 ή και πλέον. Για οικόπεδο 1 στρέμμα ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει Ενιαίο Φόρο 12.000 ή και παραπάνω (έως και τα 17.600 ευρώ), αντί για μόλις 4.000 ευρώ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο  και έναντι αντί ΦΑΠ 17.800 ευρώ που πλήρωνε το χρόνο έως τώρα.

 

Για τα αγροτεμάχια:

-          Αλλάζει ο υπολογισμός φόρου για τα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια. Αν και η κλίμακα παραμένει η ίδια, αλλάζει ο συντελεστής πρόσοψης και θα κλιμακώνεται ανάλογα με το είδος του δρόμου με τον οποίο συνορεύει.

-          Ενώ αρχικά προβλεπόταν προσαύξηση 20% (συντελεστής πρόσοψης 1,2) για κάθε ακίνητο με πρόσοψη σε δρόμο, η επιβάρυνση αυτή δεν θα εφαρμόζεται παρά μόνο για ακίνητα που εφάπτονται σε εθνικές οδούς.

-          Για πρόσοψη σε επαρχιακή οδό (που προσδίδει υπό προϋποθέσεις οικοπεδική αξία στο αγροτεμάχια αφού μπορεί να κτίζει κατά παρέκκλιση) η επβάρυνση περιορίζεται σε 10% (συντελεστής πρόσοψης 1,1).

-          Για όσα έχουν πρόσβαση σε αγροτική οδό, δεν θα υπάρχει επιβάρυνση ή θα είναι ελάχιστη (συντελεστής 1-1,03 το πολύ ).

Απαλείφεται επίσης ο όρος «πρόσβαση» αντί για «πρόσοψη» που σχεδιαζόταν να περιληφθεί και ο οποίος θα οδηγούσε σε επιβάρυνση 20% ακόμα και στα «τυφλά οικόπεδα». Καμία αλλαγή ή κλιμάκωση δεν έχει περιληφθεί προς το παρόν πάντως στο Συντελεστή Κατοικίας 5, με τον οποίο 5πλασιάζεται ο φόρος για κάθε αγροτεμάχιο όπου ο ιδιοκτήτης έχει κτίσει σπίτι.

Για τα αγροτεμάχια, με βάση τα ως τώρα δεδομένα, ο Ενιαίος Φόρος θα ξεκινά από  0,30 λεπτά του ευρώ το στρέμμα για δασικές εκτάσεις πάνω από 500 στρέμματα. Οι μεγαλοϊδιοκτήτες πέφτουν «στα μαλακά» αφού για ακίνητα σε προνομιούχες περιοχές με 10πλάσια ή και 20πλάσια αξία γης από άλλες, θα πληρώνουν σχεδόν ίδιο φόρο  με ιδιοκτήτες ακινήτων σε «λαϊκές» και χαμηλότερης αξίας περιοχές. Για τα εξοχικά που τακτοποιήθηκαν με το νόμο αυθαιρέτων, οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν 5πλάσιο φόρο από ό,τι οι γείτονές τους που δεν έκτισαν.  Για αυτούς ο φόρος ξεκινά από τουλάχιστον 7,5 ευρώ το στρέμμα, αντί από 1,5 ευρώ που πληρώνουν κατ’ελάχιστον τα υπόλοιπα νοικοκυριά

Εφόσον υπάρχει κτίσμα σε εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αγροτεμάχια, φορολογείται η έκταση που μένει ακάλυπτη (άκτιστη) αφού αφαιρεθούν από τη συνολική επιφάνεια η επιφάνεια που καλύπτουν τα κτίσματα. Αν πχ σε 1 στρέμμα έκτισε κάποιος κτίσμα 20 τμ, φορολογείται για τα 980 τμ από το αγροτεμάχιο, ενώ για τα 20 ως κατοικία.

 

Για τα σπίτια:

Από 1.1.2014 ο Ενιαίος Φόρος για τις κατοικίες θα υπολογίζεται με κλίμακα 20 συντελεστών. Το αρχικό ποσό του φόρου θα προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον Βασικό Φόρο (ορίζεται σε 0,0015 ευρώ/τμ) επί τον συντελεστή θέσης της περιοχή που κυμαίνεται, ανάλογα με την Τιμή Ζώνης, από 2,3 ευρώ/ τ.μ και θα φθάνει μέχρι τα 14 ευρώ. Η αναλογία φόρου (χαμηλότερος/υψηλότερος) είναι μόλις 1:6 αλλά δεν διαφαίνεται πως η κλίμακα θα αλλάξει και τα 20 κλιμάκια που προβλέπει, θα αυξηθούν.

Από κει και πέρα, ο φόρος μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο.

Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος

Συντελεστής ορόφου 

Οι μονοκατοικίες, έστω και αν είναι θηριώδεις βίλες που απλώνονται σε πολλά επίπεδα, θα φορολογούνται με σχετικά χαμηλό συντελεστή (1,02)  ασχέτως ορόφων.

Για παράδειγμα: 

Διαμέρισμα 100 τετραγωνικά μέτρα·9ετίας

-    Στην Αγία Παρασκευής, στην πιο «φθηνή» περιοχή με Τιμής Ζώνης (Τ.Ζ.) 1.400 ευρώ, ο ιδιοκτήτες πλήρωνε ΕΕΤΑ 510 ευρώ το χρόνο αλλά το 2014 ο ενιαίος φόρος θα είναι 453 ευρώ (-57 ευρώ). Στο πιο ακριβό σημείο (ΤΖ 2050 ευρώ/τμ) ο Ενιαίος Φόρος θα είναι 710 ευρώ έναντι 816 που ήταν το ΕΕΤΑ (-106 ευρώ).

-     Στο καλύτερο σημείο στον Άλιμο (ΤΖ 2850 ευρώ) ο φόρος ΕΕΤΑ ήταν 1020 ευρώ και ο Ενιαιος Φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΑ του 2014 μειώνεται σε 979 ευρώ (-41 ευρώ).

-      Στο Περιστέρι ο ενιαίος φόρος θα κυμαίνεται από 428-453 ευρώ , ενώ τώρα πληρώνουν 510 ευρώ ΕΕΤΑ οι ιδιοκτήτες (-57 έως -82 ευρώ).

Αντιθέτως:

-      Στη Γλυφάδα ή στην Εκάλη, στο καλύτερο σημείο τους (με ΤΖ 4.600 ευρώ) ο ΕΝΦΑ θα είναι 1469 ευρώ, δηλαδή 41 ευρώ παραπάνω από τα 1428 που πληρώνει για «χαράτσι» μέσω της ΔΕΗ

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ