22.6.2020 16:34

Αυτές είναι οι τιμές εκμίσθωσης των παραλιών της Χίου για το 2020

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου η διαγωνιστική διαδικασία στο Δημαρχείο

Στην περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού προχώρησε ο Δήμος Χίου, ανακοινώνοντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Δημαρχείο Χίου.

Αναλυτικά οι παραλίες:

Βύρι, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 2.700€ (15,00€ Χ 180 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Γωνιά Βολισσού, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.010€ (14,00€ Χ 215 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Λευκάθια, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.010€ (14,00€ Χ 215 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Γιόσωνας, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.500€ (14,00€ Χ 250 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Παραλία Γλάρων, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 2.970€ (18,00€ Χ 165 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Όρμος Λω, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.890€ (21,00€ Χ 90 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Μπέλλα Βίστα, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.255€ (21,00€ Χ 155 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Καρφάς, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 920€ (23,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Κώμη, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 800€ (20,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Καρίντα, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 850€ (10,00€ Χ 85 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Σαλάγωνα (καντίνα, ομπρέλες, ξαπλώστρες), Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.150€ (10,00€ Χ 115 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Σαλάγωνα (θαλάσσια μέσα αναψυχής), Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 400€ (10,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Αποθήκα Πυργίου, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 400€ (10,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Άγιος Ισίδωρος Συκιάδας, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.610€ (14,00€ Χ 115 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Αγία Παρασκευή Καστέλλου, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.100€ (20,00€ Χ 155 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Λιθί (ομπρέλες- ξαπλώστρες), Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.496€ (19,00€ Χ 184 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στη δημοπρασία οφείλει πριν την έναρξη αυτής να

προσκομίσει:

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε διαγωνισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης (που θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ)

β) Φορολογική Ενημερότητα τελευταίου τριανταημέρου ( 30 ημέρες)

γ) Δημοτική Ενημερότητα από το Ταμείο του Δήμου Χίου δ) Άδεια/ γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης

ε) Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση του χώρου.

Στ) Αν κάποιος διαγωνιζόμενος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας να παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης (με το Γνήσιο της Υπογραφής) η) Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου:

  • Γενικό Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο,
  • Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης από το αρμόδιο Επιμελητήριο και
  • Πιστοποιητικό Πτώχευσης ή μη από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Μετά την κατοχύρωση στον πλειοδότη της δημοπρασίας

α) Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 30% του ανταλλάγματος υπέρ του δημοσίου μετά από αίτηση του σε τρείς ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις με την πρώτη δόση πριν τη σύναψη της σύμβασης.

β) Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 70% του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου μετά από αίτηση του σε τρείς ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις με την πρώτη δόση πριν τη σύναψη της σύμβασης

Η μίσθωση διαρκεί έως 31-12-2020.

Αρχείο PDF

_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_2020_ΑΙΓΙΑΛΟΣ_(ΑΑ)

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε την διεύθυνση σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ