Οικονομία

22/6/20 16:34

τελ. ενημ.: 22/6/20 17:52

Αυτές είναι οι τιμές εκμίσθωσης των παραλιών της Χίου για το 2020

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου η διαγωνιστική διαδικασία στο Δημαρχείο

Στην περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού προχώρησε ο Δήμος Χίου, ανακοινώνοντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Δημαρχείο Χίου.

Αναλυτικά οι παραλίες:

Βύρι, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 2.700€ (15,00€ Χ 180 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Γωνιά Βολισσού, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.010€ (14,00€ Χ 215 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Λευκάθια, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.010€ (14,00€ Χ 215 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Γιόσωνας, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.500€ (14,00€ Χ 250 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Παραλία Γλάρων, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 2.970€ (18,00€ Χ 165 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Όρμος Λω, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.890€ (21,00€ Χ 90 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Μπέλλα Βίστα, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.255€ (21,00€ Χ 155 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Καρφάς, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 920€ (23,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Κώμη, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 800€ (20,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Καρίντα, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 850€ (10,00€ Χ 85 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Σαλάγωνα (καντίνα, ομπρέλες, ξαπλώστρες), Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.150€ (10,00€ Χ 115 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Σαλάγωνα (θαλάσσια μέσα αναψυχής), Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 400€ (10,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Αποθήκα Πυργίου, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 400€ (10,00€ Χ 40 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Άγιος Ισίδωρος Συκιάδας, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.610€ (14,00€ Χ 115 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Αγία Παρασκευή Καστέλλου, Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.100€ (20,00€ Χ 155 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Λιθί (ομπρέλες- ξαπλώστρες), Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.496€ (19,00€ Χ 184 τ.μ.) ανά ετήσια μισθωτική περίοδο.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στη δημοπρασία οφείλει πριν την έναρξη αυτής να

προσκομίσει:

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε διαγωνισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης (που θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ)

β) Φορολογική Ενημερότητα τελευταίου τριανταημέρου ( 30 ημέρες)

γ) Δημοτική Ενημερότητα από το Ταμείο του Δήμου Χίου δ) Άδεια/ γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης

ε) Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση του χώρου.

Στ) Αν κάποιος διαγωνιζόμενος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας να παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης (με το Γνήσιο της Υπογραφής) η) Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου:

  • Γενικό Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο,
  • Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης από το αρμόδιο Επιμελητήριο και
  • Πιστοποιητικό Πτώχευσης ή μη από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Μετά την κατοχύρωση στον πλειοδότη της δημοπρασίας

α) Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 30% του ανταλλάγματος υπέρ του δημοσίου μετά από αίτηση του σε τρείς ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις με την πρώτη δόση πριν τη σύναψη της σύμβασης.

β) Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 70% του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου μετά από αίτηση του σε τρείς ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις με την πρώτη δόση πριν τη σύναψη της σύμβασης

Η μίσθωση διαρκεί έως 31-12-2020.

_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_2020_ΑΙΓΙΑΛΟΣ_(ΑΑ).pdf
Αρχείο pdf
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση