Ειδήσεις

23/7/13 14:08

τελ. ενημ.: 23/7/13 15:04

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 09:00 το πρωί της Παρασκευής στο Δημοτικό Κατάστημα της Σάμου το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα ασχοληθεί με την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ αλλά και με εγκρίσεις διαφόρων θεμάτων.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.

ΘΕΜΑ:1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 -2020.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πλακωτάρης Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

ΘΕΜΑ:2ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ << ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >>.

Εισηγητής: κ .Νικόλαος Μάρκου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ 9ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ:6ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ08800000 ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ – 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ 2013, ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ << ΦΑΡΟΣ >>.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ << ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. >. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΕΡΓΟΥ << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ >>.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:11ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:12ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΤΕ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:13ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ 2013 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:14ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ >>.

Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

Σχόλια άρθρου: 0