Ειδήσεις

31/3/12 9:07

τελ. ενημ.: 31/3/12 9:07

Συνεδριάζει το Επιμελητήριο

Συνεδριάζει την Πέμπτη στις 19.00 το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χίου με τα παρακάτω θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση  αποθεματικού  κεφαλαίου  του  Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της
                   αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάληψη  δράσεων  για  την  προσέλκυση  μαθητικού,  συνεδριακού  και
                   αθλητικού τουρισμού από την Τουρκία.

ΘΕΜΑ 3ο: Προτάσεις   για   τη   βελτίωση   της   πρόσβασης και της λειτουργίας του
                   κέντρου της  αγοράς της Χίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Θέση  του  Επιμελητηρίου  για  την   λειτουργία  λαϊκής  αγοράς  από  το
                   Δήμο Χίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2011.
ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
 

Σχόλια άρθρου: 0