Ειδήσεις

25/6/13 12:50

τελ. ενημ.: 25/6/13 12:50

Στο Δουβλίνο ο Κ. Τριαντάφυλλος

Στο Δουβλίνο βρίσκεται, ο βουλευτής Χίου, Κώστας Τριαντάφυλλος για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέλος της αντίστοιχης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Διάσκεψη αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, και ζητήματα Διεύρυνσης, θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών γειτονίας με χώρες της Μεσογείου και συνεργασίας των Κοινοβουλίων των κρατών - μελών της Ε.Ε.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ε.Ε., και απασχόλησης, με άξονα το μέλλον των νέων στην Ευρώπη.

Σχόλια άρθρου: 0