Ειδήσεις

21/6/13 12:28

τελ. ενημ.: 21/6/13 12:29

Στη Λήμνο, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την επόμενη Παρασκευή στις 18:30 στη Μύρινα Λήμνου το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαιου.

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.

ΘΕΜΑ:1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.

Εισηγητές: κ.κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου & κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ << ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ >>.

Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ 2013 / 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΝΑ/1 ΚΑΙ ΣΑΝΑ/2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕΠ 2005ΕΠ08800002.

Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητής: κ. Σάββας Βαρελτζής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Λήμνου.

ΘΕΜΑ:11ο ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ << AEGEAN REGATTA 2013 >> ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.

Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ:12ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ << ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΣΑΜΟΥ >>.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:13ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ08800000 ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ Π.Δ.Ε.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:14ο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΘΕΜΑ:15ο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Εισηγητές: κ.κ. Μιχαήλ Μπάκας & Βασίλειος Τεντόμας Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

ΘΕΜΑ:16ο  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:17ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:18ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ η ΠΛΟΙΩΝ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Σχόλια άρθρου: 0