12.8.2015 11:22

Στη φόρα οι αμοιβές των συμβούλων της κυβέρνησης από 22 βουλευτές της Ν.Δ. που ζητούν απαντήσεις

ΕΥΛΟΓΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών από 22 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις αμοιβές συμβούλων της Κυβέρνησης που καθορίζονται μέσω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου κατατέθηκε χθες, αναμένωντας απαντήσεις. Η Ερώτηση προκύπτει και με βάση τα δημοσιεύματα που φέρουν σύμβουλο του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη να διεκδικεί σήμερα πολλές χιλιάδες ευρώ.

Αναλυτικά στην Ερώτηση επισημαίνονται τα πρακάτω: 

"Δημοσιεύθηκε στις 31.7.2015 η τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης σας που φέρει τον τίτλο “ Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.). “

Στο άρθρο Τρίτο αυτής ορίζεται “Με αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική (Κυ.Σ.Οι.Π.), μπορεί να ανατίθενται απευθείας έργα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Οι προκαλούμενες δαπάνες από τη σύναψη των συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού τις ανωτέρω συμβάσεις έργου.“

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 44 παρ 1 του Συντάγματος μας που ορίζει τις προϋποθέσεις για την έκδοση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης προβλέπει: “Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής. “

Η Κυβέρνηση Σαμαρά, κατηγορήθηκε πολλάκις από τους σημερινούς Κυβερνητικούς εταίρους , όταν αυτοί βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ότι “ακολουθεί αντισυνταγματικές πρακτικές” και ότι “κυβερνά με ΠΝΠ” και ότι οι ΠΝΠ που εξεδόθησαν επί της θητείας αυτής δεν ήταν τόσο συχνές όσο οι ΠΝΠ της Κυβέρνησης αυτής και το κυριότερο ήταν απολύτως αναγκαίες και αιτιολογημένες με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ 1 του Συντάγματος.

Η Νέα Δημοκρατία δε θα λαϊκίσει θεωρώντας όλες τις ΠΝΠ a priori αντισυνταγματικές, όπως έκανε το ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ ως αντιπολίτευση. Αυτό δε σημαίνει πως είναι περιττός ο έλεγχος νομιμότητας αλλά και σκοπιμότητας των διατάξεων τους.

Εντύπωση προκαλεί πως το θέμα των αμοιβών συμβούλων της Κυβέρνησης που απασχολούνται με σύμβαση έργου αποτελεί “έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης”. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τέτοιοι σύμβουλοι απασχολούνται εδώ και καιρό από την Κυβέρνηση, αλλά και αν ακόμα κάτι τέτοιο δεν ίσχυε η σχετική διάταξη θα μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί σε πλήθος νομοσχεδίων που η Κυβέρνηση ως τώρα έφερε στη Βουλή ή έστω να συμπεριληφθεί στο πρώτο νομοσχέδιο κατά την έναρξη των εργασιών της μετά τη θερινή διακοπή.

Η συμπερίληψη του ζητήματος αυτού σε ΠΝΠ, πέρα από το ζήτημα του επιτρεπτού της με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, εγείρει ευλόγως ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόφασης αυτής και την πρόδηλη άρνηση της Κυβέρνησης να φέρει τη διάταξη πρώτα ενώπιον του Κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται ο  Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών.

1. Απασχολούνται ήδη σύμβουλοι της Κυβέρνησης που θα αμειφθούν με βάση το άρθρο τρίτο της απο 31.7.2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχόμενου και αν ναι ποιοί είναι αυτοί και ποιό είναι το κόστος της προσλήψεως τους;

2. Έχει αποφασισθεί η πρόσληψη άλλων Συμβούλων υπό το καθεστώς αυτό; Αν ναι, ποιοί είναι αυτοί και ποιό είναι το κόστος της προσλήψεως τους;

3. Είναι “έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης” το ζήτημα της αμοιβής Συμβούλων. Γιατί η Κυβέρνηση δεν έφερε την εν λόγω διάταξη σε ένα από τα πολλά νομοσχέδια που κατέθεσε έως σήμερα αλλά προτίμησε να νομοθετήσει βάσει ΠΝΠ;

4. Κατά την κατάθεση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου στη Βουλή ως σχέδιο Νόμου, εντός σαράντα ημερών, όπως το Σύνταγμα ορίζει, το άρθρο τρίτο της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου θα έλθει ως ξεχωριστό άρθρο ώστε να είναι εφικτή η αυτοτελής συζήτηση επί του περιεχομένου του ή θα συμπεριληφθεί ως παράγραφος σε άρθρο που θα περιέχει ολόκληρη την από 31.7.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου, ώστε να καθίσταται αδύνατη η ψήφιση ή καταψήφιση της διατάξεως αυτής χωρίς ταυτόχρονα να ψηφίζεται ή να καταψηφίζεται αντίστοιχα ολόκληρο το περιεχόμενο της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου".

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αθανασίου Χριστόφα Χαράλαμπος

Αυγενάκης Κωνσταντίνου Ελευθέριος

Βεσυρόπουλος Φωτίου Απόστολος

Γεωργιάδης Αθανασίου Σπυρίδων - Άδωνις

Γιόγιακας Νικολάου Βασίλειος

Γκίκας Σωτηρίου Στέφανος

Δημοσχάκης Σπύρου Αναστάσιος (Τάσος)

Καλαφάτης Αθανασίου Σταύρος

Καραμανλής Αχιλλέα Κωνσταντίνος

Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος

Κεφαλογιάννη Ιωάννη Όλγα

Κόνσολας Νικία Εμμανουήλ (Μάνος)

Κοψαχείλης Αθανασίου Τιμολέων

Μηταράκης Αντωνίου Παναγιώτης (Νότης)

Μπασιάκος Αθανασίου Ευάγγελος

Οικονόμου Αθανασίου Βασίλειος

Παναγιωτόπουλος Ιωάννη Νικόλαος

Πλακιωτάκης Ιωσήφ Ιωάννης

Σταμάτης Ιωάννη Δημήτριος

Στυλιανίδης Στυλιανού Ευριπίδης

Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος

Τασούλας Αναστασίου Κωνσταντίνος

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ