Ειδήσεις

10/6/13 13:46

τελ. ενημ.: 10/6/13 13:46

Στη βουλή το θέμα της Παιδιατρικής του Σκυλίτσειου

Στο κοινοβούλιο υπό τη μορφή επίκαιρης ερώτησης μετέφερε ο Κ. Τριαντάφυλλος το ζήτημα της μείωσης του αριθμού των ιατρών του Νοσοκομείου με ειδικότητα παιδιάτρου.

Όπως σημειώνει ο Χιώτης βουλευτής:  «Στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί αναστάτωση από την κατάργηση θέσης παιδιάτρου και την αντίστοιχη δημιουργία μίας θέσης αναισθησιολόγου.

Εκτός του ότι είναι αυτονόητο ότι κάθε απόφαση που αφορά παιδιά, πόσω δε μάλλον την υγεία τους, χρίζει προσεκτικών χειρισμών, να σημειωθεί ότι δεν έχει καταστεί απόλυτα σαφές, με ποια κριτήρια ελήφθη αυτή η απόφαση και ποιες ανάγκες εξυπηρετεί», ενώ καταλήγοντας ερωτά:

«Με ποια κριτήρια έγιναν οι παραπάνω αλλαγές στο οργανόγραμμα του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου της Χίου και ποιες ανάγκες εξυπηρετούν;

Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και συγκεκριμένοι λόγοι, που να δικαιολογούν την παραπάνω απόφαση;»

Σχόλια άρθρου: 0