Ειδήσεις

24/4/15 11:29

τελ. ενημ.: 24/4/15 18:03

Πουλούσαν τις κάρτες που ήθελαν

ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η στάση των περιπτερούχων να προωθούν περισσότερο τις κάρτες στάθμευσης των 0,50 ευρώ έναντι των υπολοίπων καρτών με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι χρήστες της ελεγχόμενης στάθμευσης που συνήθως δεν βρίσκουν κάρτες για δύο ώρες, ανάγκασε το Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποιήσει αντιστοίχως και την απόφαση για τα κέρδη των τριτοπωλητών.

Έτσι με απόφασή του το σώμα τροποποίησε το σημείο που αναφέρεται ότι «ορίζεται το κέδρος σε 0.10 ευρώ ανά κάρτα» σε «ορίζεται το κέρδος σε 10% επί της αξίας της κάθε κάρτας».

Με την καθιέρωση ενιαίου ποσοστού το σώμα εκτιμά ότι θα προωθούνται οι κάρτες όλων των κατηγοριών ισότιμα, χωρίς αυτό να επιφέρει μεταβολές στα κέρδη των τριτοπωλητών ή στα έσοδα του Δήμου.

Σχόλια άρθρου: 0