Ειδήσεις

5/2/15 16:51

τελ. ενημ.: 5/2/15 16:51

Πετάνε τη σκούφια τους οι κυνηγοί

ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΛΗ Η ΚΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ , ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μεγάλο θέμα θα προκύψει πολύ σύντομα, από το τέλος της τριετούς  απαγόρευσης του κυνηγιού στις καμένες περιοχές των δημοτικών ενοτήτων Ομηρούπολης, Μαστιχοχωρίων και Καμποχώρων, από τη φωτιά του Αυγούστου του 2012. Η απαγόρευση που έχει επιβληθεί από την ημέρα έναρξης της πυρκαγιάς στις 18/8/2012 λήγει στις 18 /8/2015 και οι κυνηγοί θα μπορούν από τις 20 Αυγούστου να κυνηγούν ελεύθερα, αφού σύμφωνα με το νόμο μετά τη λήξη της τριετίας οι κλεισμένες περιοχές ανοίγουν αυτόματα για το κυνήγι, χωρίς κάποια άλλη διαδικασία. Απλά για κάθε περιοχή που ανοίγει ο κυνηγητικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει μια άλλη αντίστοιχη που θα κλείσει. Αυτές οι προτάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δασών, από την οποία με πιθανές τροποποιήσεις προωθούνται για το τελικό στάδιο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η απόφαση της απαγόρευσης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904

5 Αυγούστου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 26897

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 36608/1767

Απαγόρευση  θήρας σε περιοχές του δήμου Χίου                                                   

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέχρι 18−8−2015 σε έκταση εμβαδού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων και τριακοσίων ενενήντα στρεμμάτων στις περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Καρυών, Δαφνώνα, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αρμολίων, Θολοποταμίου, Διδύμας, Κοινής, Καλαμωτής, Πυργίου, Ολύμπων, Ελάτας, Λιθίου, Αυγωνύμων, Αναβατού, Διευχών και Πιτυούς Δήμου Χίου λόγω καταστροφής της χλωρίδας από την πυρκαγιά που εξερράγη την 18−08−2012. Η έκταση αποτυπώνεται στον από Ιούλιο 2013 συνημμένο χάρτη κλίμακας 1: 40.000 της δασολόγου ΚοιλουκουΘωμαΐτσας».

Να ανοίξει το κυνήγι

Η διοίκηση του κυνηγητικού συλλόγου σωστά, σύμφωνα με το νόμο θεωρεί δεδομένο ότι η περιοχή θα ανοίξει για το κυνήγι από την ημέρα της έναρξης της επόμενης σεζόν, στις 20 Αυγούστου 2015. Με αυτό το δεδομένο έχει αναθέσει στον Κοσμήτορα του διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Πατάπη, την κατάρτιση του πίνακα των προτεινομένων περιοχών για απαγόρευση.                                                                                                                                                    Από την συγκεκριμένη περιοχή ήδη έχουν ανοίξει για το κυνήγι 80.000 από τα 176.000 στρέμματα,  επειδή όπως απoδείχθηκε με μελέτη την οποία κατέθεσε η Β` ΚΟΑ δεν συνέτρεχαν οι λόγοι απαγόρευσης σε αυτές τις περιοχές.  Για ευνόητους λόγους η διοίκηση δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση του θέματος του ανοίγματος της περιοχής των καμένων, προφανώς επειδή γνωρίζει μια λεπτομέρεια την οποία μας παραθέτει ακολούθως ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών Κώστας Μπέλλας.

Θα δείξει

Ο Κ. Μπέλλας επιβεβαιώνει το άνοιγμα από τις 19 Αυγούστου και τονίζει ότι όπως έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, θα ανοίξει.

Σύμφωνα με τον δασάρχη τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν και να αναγκαστεί να εισηγηθεί στο υπουργείο την παράταση της χρονικής περιόδου απαγόρευσης, μόνο αν έως τις 30 Ιουνίου 2015 κάποιος φορέας ή άτομο καταθέσει αίτηση παράτασης, η οποία θα συνοδεύεται  με τεκμηριωμένα στοιχεία.

«Τότε θα εξετάσω τις συνθήκες που θα περιγράφονται λεπτομερώς και αν κρίνω ότι πραγματικά συντρέχουν οι λόγοι, θα εισηγηθώ στο υπουργείο την παράταση της χρονικής περιόδου απαγόρευσης. Όμως έως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν λόγοι παράτασης».

Οι λόγοι παράτασης μπορούν να συσχετισθούν και με τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος των δημοτικών δασικών περιοχών που εξαγγέλθηκαν και δεν έχουν υλοποιηθεί. Μόνο η Διεύθυνση Δασών ολοκλήρωσε αυτό το σχεδιασμό στη δημόσια δασική περιοχή της Νέας Μονής.

«Τα υπόλοιπα αναγκαία έργα πρέπει να γίνουν από τη δημοτική αρχή με την ευθύνη δασολόγου», είχε  απαντήσει το 2014 σε σχετικό ερώτημα ο δασάρχης.

Θα πληρώσουν την απουσία δασολόγου;

Ο πρώην δήμαρχος Πολύδωρος Λαμπρινούδης είχε δηλώσει αδυναμία υλοποίησης, επειδή ο δήμος δεν διέθετε δασολόγο, ενώ η  δημοτική αρχή Βουρνού προκήρυξε  διαγωνισμό για την κάλυψη της θέσης. Η προσθήκη μπορεί να γίνει με την πρόσληψη από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας πεντάμηνης απασχόλησης, όπως δηλώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού Γιάννης Στρουμπάκης, αλλά έχει δημιουργηθεί και μια θέση μόνιμου υπαλλήλου που μπορεί να προσληφθεί με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Ο Ειδικός Σύμβουλος του δήμαρχου Δημήτρης Τσούχλης μας πληροφορεί επ’ αυτού, ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 έχουν προβλεφθεί κάποια ονομαστικά ποσά για έργα σε δασικές εκτάσεις, με δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά το πενταετές πρόγραμμα αναδασώσεων δημοτικών δασικών περιοχών και ο δεύτερος την κατάρτιση Μελέτης Διαχείρισης των δασών στο σύνολο τους.

«Δεν έχουμε δασολόγο για την κατάρτιση των απαραίτητων μελετών που θα αποτελέσουν το σύνολο της βασικής. Εξετάσαμε δύο προοπτικές. Την πρόσληψη από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και από άλλη διαδικασία ή την συνεργασία με ιδιώτη δασολόγο ο οποίος θα προσληφθεί με ανάθεση εργασίας ορισμένου χρόνου, έως ένα έτος. Μάλλον καταλήγουμε στη δεύτερη επιλογή, με το σκεπτικό ότι θα μας αποδώσει περισσότερη δουλειά με μικρότερο κόστος. Η θέση θα καλυφθεί μάλλον μέσα στον επόμενο μήνα».

Ελέγχεται η παράταση της απαγόρευσης

Η πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου ΕΛΙΞ, Γιούλα Αργυρούδη θεωρεί πολύ σημαντική αυτή την υπόθεση και δηλώνει ότι θα φροντίσει να διαπιστωθεί επιστημονικά αν συντρέχουν λόγοι κατάθεσης αιτήματος παράτασης της περιόδου απαγόρευσης του κυνηγιού.

«Θα καλέσω για αυτοψίες  επιστημονικά κλιμάκια Περιβαλλοντικών φορέων και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, που γνωρίζουν την περιοχή. Θα ζητήσω τη συνεργασία του δήμου και αν κριθεί ότι πρέπει, θα υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της περιόδου απαγόρευσης του κυνηγιού».

Σχόλια άρθρου: 0