Ειδήσεις

4/8/12 13:09

τελ. ενημ.: 6/8/12 9:46

Λουκέτο για το ΚΕΚ Όμηρος

 
Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012, αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, λόγω τριών ζημιογόνων χρήσεων.
 Για την απόφαση αυτή ελήφθη υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη του Δήμου Χίου, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία δεν είναι βιώσιμη.
 Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Γ.Σ. αναλαμβάνουν οι διαχειριστές την εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σχόλια άρθρου: 0