Ειδήσεις

3/5/12 20:09

τελ. ενημ.: 3/5/12 20:10

H ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ στο ρέμα της Σκύλλας

Μετά από προσπάθειες περίπου τριών ετών, ο Δήμος Χίου κατάφερε να φθάσει στην υπογραφή σύμβασης για την έναρξη εργασιών δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο ρέμα της Σκύλλας, η έλλειψη του οποίου προξενούσε τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τις βροχοπτώσεις, στις οδούς Βερίτη και Αερ. Ροδοκανάκη, όπου παρουσιάζονταν πλημμυρικά φαινόμενα.
Για το έργο, προϋπολογισμού 3.900.000€, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σχόλια άρθρου: 0