Ειδήσεις

5/9/12 10:33

τελ. ενημ.: 5/9/12 10:33

Επιπλέον άτομα στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ζητάει ο Δήμαρχος

 
Κατόπιν της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της   18ης Αυγούστου 2012, που έπληξε το νησί μας, ο Δήμος Χίου ζητά επειγόντως την αύξηση πόρων στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»  και συγκεκριμένα για την   
          Ενέργεια 1:
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος
          Ενέργεια 5:
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
          Ενέργεια 6:
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων
 
          Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο μας να αποκτήσει ικανοποιητικό αριθμό εργατικού δυναμικού, που θα συνδράμει στις εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών.
          Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθεί αυτή η δυσχερής κατάσταση για το νησί μας.
 

Σχόλια άρθρου: 0