Ειδήσεις

22/5/13 15:56

τελ. ενημ.: 22/5/13 15:56

Επενδύσεις με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

 «Είναι προφανές λοιπόν ότι το αναφερόμενο στο εν λόγω άρθρο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας αφορά αποκλειστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού των κρατικών διοικήσεων, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των Διεθνών Οργάνων Ναυτιλιακής Νομοθεσίας όπως των Διεθνών Συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), προς όφελος των ναυτικών και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, αλλά και της διευκόλυνσής τους κατά την παραμονή των πλοίων στους λιμένες των δύο χωρών. Σημειώνεται επίσης, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχει ήδη προγραμματίσει εκπαίδευση στελεχών της Κινεζικής Κρατικής Διοίκησης (Maritime Safety Administration) τον Ιούνιο στον Πειραιά καθώς επίσης και τη διενέργεια της διμερούς συνάντησης Ε.Ε. και Κίνας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διμερούς Ναυτιλιακής Συμφωνίας E.E. και Κίνας, το Φθινόπωρο του 2013.
Συνεπώς, καμιά διάταξη του υπό δημοσίευση Μνημονίου δεν σχετίζεται με θέματα στελέχωσης πλοίων ή απολαβών και όρων εργασίας των ναυτικών, αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κράτους σημαίας του πλοίου.
Τέλος, είναι σαφές πως η Κυβέρνηση, σε κάθε τομέα και συνολικά, επιθυμεί την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών για την ενίσχυση της απασχόλησης και την τόνωση της οικονομίας, διαφυλάττει δε τα εθνικά συμφέροντα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με γνώμονα το σεβασμό των κανόνων και αρχών του Διεθνούς Δικαίου.», απαντά μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ. Μουσουρούλης σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και σε αναφορά της ΠΕΝΕΝ.

 

Σχόλια άρθρου: 0