26.2.2015 19:03

Βάση στη συντήρηση του οδικού δικτύου και στην ολοκλήρωση των έργων

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΣΤΟΝ "π"

Τους βασικούς άξονες του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας έτσι όπως ψηφίστηκαν από το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο αναλύει σε επιστολή του στον «π» ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Θ. Βαλσαμίδης απαντώντας στο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας για τις προτεραιότητες της Περιφέρειας αλλά και τα έργα που εκτελούνται στη Χίο.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Βαλσαμίδη

«Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας σας, σχετικά με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα έργα που εκτελούνται σε όλα τα νησιά και προκειμένου να υπάρξει αντικειμενική και πλήρης ενημέρωση των πολιτών της Χίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:

- Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2015, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις Δ/νεις Τεχνικών Έργων και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων.

- Το εν λόγω Τεχνικό Πρόγραμμα συντάσσεται για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί κατά καιρούς στα διάφορα χρηματοδοτικά Προγράμματα της Περιφέρειας, είτε έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, είτε όχι και τα στοιχεία αυτά οργανώθηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα και Νησί, καθώς και ανά Θεματική Κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει πλέον μια συνολική εικόνα για τις δράσεις και τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά το τρέχον έτος.

Επισημαίνω ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε έχει διασφαλισμένες πιστώσεις, οι οποίες είτε υπάρχουν στα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας, είτε έχουν προγραμματιστεί από συγκεκριμένες αποφάσεις και θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

- Στο πλαίσιο του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος έχουμε θέσει τις εξής βασικές προτεραιότητες:

Α. Την ολοκλήρωση των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και βρίσκονται σε εξέλιξη, δεδομένου ότι θα πρέπει με βάση τους κανονισμούς να έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί έως 31.12.2015. Ειδικότερα για το νησί της Χίου παραμένουν ανοιχτά τα προβλήματα στα 2 έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και έχουν εδώ και μεγάλο διάστημα σταματήσει και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στο έργο «Βελτιώσεις στην Εθνική Οδό Χίου Καρδαμύλων» και στο έργο «Βελτίωση των υποδομών στο Λιμάνι της Λαγκάδας».

Β. Τον προγραμματισμό έργων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο σε όλα τα Νησιά. Με τα έργα αυτά, συνεχιζόμενα και νέα, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την κατασκευή – βελτίωση τμημάτων του οδικού δικτύου, καθώς και τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ειδικότερα για το νησί της Χίου προγραμματίζουμε τα εξής νέα έργα:

- Συντήρηση οδικού δικτύου Βορείου τμήματος Χίου, Π/Υ 820.000 €

- Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικού τμήματος Χίου, Π/Υ 840.000 €

- Συντήρηση οδικού δικτύου Νοτίου τμήματος Χίου, Π/Υ 840.000 €

- Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου Χίου, Π/Υ 100.000 €

- Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου Χίου, Π/Υ 250.000 €

- Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έκτακτες φυσικές καταστάσεις στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Χίου (απολογιστικά), Π/Υ 82.400 €

Γ. Την ολοκλήρωση μελετών προκειμένου να καταστεί δυνατή η ωρίμανση έργων που είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Δ. Την δρομολόγηση αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων για τον καθαρισμό χειμάρρων σε όλα τα νησιά. Πρόκειται για μια σημαντική αρμοδιότητα της Περιφέρειας, στην οποία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, μια και αφορά την προστασία του φυσικού & δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δώσει σχετικές οδηγίες και προτεραιότητες στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ειδικότερα για το νησί της Χίου περιλαμβάνονται και θα πρέπει να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν τα 2 έργα για επεμβάσεις σε χειμάρρους στη Νότια Χίο σε περιοχές που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά του 2012, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015.

Ε. Την κάλυψη οφειλών για υποχρεώσεις από έργα που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν, με βάση κυρίως δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

ΣΤ. Επιπλέον για τη Χίο προβλέπεται η διάθεση πιστώσεων από το ΠΔΕ ΚΑΠ Επενδύσεων, στο πλαίσιο της αναμενόμενης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τα εξής έργα:

- «Βελτίωση κτιριακών υποδομών Κολεγίου Ν.Α. Χίου» για τη στέγαση Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πιστώσεις ύψους 110.000 € προκειμένου να προχωρήσει το σημαντικό αυτό έργο. Μετά την αναχρηματοδότηση των δανείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μπορεί να εξευρεθούν και οι επιπλέον πιστώσεις ύψους 800.000 € που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

- «Προμήθεια μικρών βιολογικών καθαρισμών Νομού Χίου», ποσό 122.000 € για την τοποθέτηση του βιολογικού της Συκιάδας με βάση την Προγραμματική Σύμβαση που είχε υπογραφεί με το Δήμο Χίου.

Όλα τα παραπάνω έχουν εγκριθεί ομόφωνα στις 18 Φεβρουαρίου από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη δηλαδή  οι Γεωγραφικοί, και οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες καθώς και η Περιφερειάρχης.

Σε ότι αφορά τα θέματα των εκτάκτων αναγκών, αυτά αντιμετωπίζονται με ευθύνη και μέριμνα της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου, όπως άλλωστε ορίζει και η σχετική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό καταβάλλεται από όλα τα στελέχη της Περιφέρειας η μέγιστη δυνατή προσπάθεια.

Τέλος, σε ότι αφορά τα έργα και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο αυτά προφανώς προκύπτουν με βάση τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με κυρίαρχο το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό όμως δεν στερεί από κανέναν μας τη δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις του για τα έργα που είναι απαραίτητα και θα πρέπει να δρομολογηθούν για όλα τα νησιά, πόσο μάλλον για την Περιφερειακή Αρχή.

κ. Διευθυντά,

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι έχοντας την ιδιαίτερη τιμή να υπηρετώ τους τελευταίους 4,5 μήνες τα νησιά μας ως αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Υποδομών, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας, εργάζομαι από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την επίλυση των προβλημάτων σε όλα τα νησιά. Αυτό είναι καθήκον και υποχρέωση προς τους πολίτες των νησιών μας, πόσο μάλλον για την Χίο στην οποία έχω γεννηθεί και την οποία αγαπώ σαν ιδιαίτερη πατρίδα μου".

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ