Ειδήσεις

9/11/17 11:42

τελ. ενημ.: 20/2/18 18:54

Απολιθωμένη Χίος

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΚΟΡΑΗΣ»

Οι απολιθωμένοι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί στα αμωνιτικά πετρώματα  του Κορακάρη κοσμούν  τους μπαβέδες της Προκυμαίας  και πολλά μουσεία. Κοσμούν και τη μόνιμη Έκθεση Πετρωμάτων της Βιβλιοθήκης «Κοραής», που εμπλουτίζεται κυρίως από ευρήματα της βόρειας Χίου.  Στη φωτό απολιθωμένο φύλλο από την περιοχή των Κουρουνίων. 

Σχόλια άρθρου: 0