Κοινωνία

24/9/16 11:30

τελ. ενημ.: 24/9/16 11:37

Υποτροφίες από το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»

Το Κοινωφελές  Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, στα πλαίσια υλοποίησης της επιθυμίας των Ιδρυτών του για πολύπλευρη στήριξη της Εκπαιδευτικής Αριστείας, προκηρύσσει δύο υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017, για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές– σπουδαστές, αποφοίτους Λυκείων (Γενικών ή ΕΠΑ.Λ.) της Χίου, οι οποίοι φοιτούν ή θα φοιτήσουν σε Τμήματα Ναυτικών ή Ναυτιλιακών σπουδών σε ΑΕΙ ή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Χώρας.

Κριτήρια κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα ληφθούν η πιστοποιημένη άριστη ακαδημαϊκή επίδοση, η οικογενειακή οικονομική κατάσταση, το είδος των σπουδών και η εν γένει προσωπικότητά των αιτούντων. Για όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση πρέπει να κατατεθούν ανάλογα έγγραφα. Η υποβολή αναλυτικού βιογραφικού, με τα αναφερόμενα σ’ αυτό παραστατικά, θεωρείται αναγκαία.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται  από ειδική επιτροπή.

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2016. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα του Ιδρύματος, στην οδό Μ. Λιβανού 51, 82100 Χίος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 82777.

                                                                        

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση