21.7.2015 12:17

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επισιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Χίου

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ανακοινώνει ότι ο Δήμος Χίου, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Ν. Χίου καλεί όλους τους δυνητικά ωφελούμενους που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ως ωφελούμενοι θεωρούνται:

1)    Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2)    Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3)    Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

  1. είναι ανήλικα ή
  2. είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
  3. είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

  1. τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
  2. αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4)    Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

5)    Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

6)    Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εισοδηματικά κριτήρια

Ως πραγματικό εισόδημα υπολογίζεται το δηλωθέν εισόδημα του Ε1 στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα προνοιακά επιδόματα, το εξωιδρυματικό κ.λπ. κατηγορίες επιδομάτων.

Ως περιουσιακά κριτήρια υπολογίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονικά

Για τα άτομα που κατοικούν στο Δήμο Χίου

Α. Στις Υπηρεσίες του Δήμο Χίου

Οδός Νεωρίων 9 Χίος, Αρμόδιος Κολοκυθιά Μαρία Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες 9:00-13:00, τηλ 2271350052

Οδός Νεωρίων 9 Χίος, Αρμόδιος  Μανιτσούδη Ευαγγελία, Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες 12:00-13:00,

Β. Στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητα Χίου

Οδός Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα, Αρμόδιος  Γρέγου Σοφία Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες  09:00-12:00 , τηλ. 2271352616

Οδός Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα, Αρμόδιος  Φραγκομίχαλου Δέσποινα Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες  09:00-12:00, τηλ. 2271052603

Για άτομα που κατοικούν στο Δήμο Οινουσσών

Δημαρχείο Οινουσσών, Αρμόδιος Ηλιοπούλου Μαριάννα Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες  10:00-13:00, τηλ. 2271351318

Για άτομα που κατοικούν στο Δήμο Ψαρών

Δημαρχείο Ψαρών, Αρμόδιος Γιαννέλης Νικόλαος Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες  09:00-13:00, τηλ 2274350117

 

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Ε1, Ε9, φορολογικού έτους 2014.

 

Προθεσμία αιτήσεων: Από 15-7-2015 έως 5-8-2015

 

Πληροφορίες στο γραφείο του Π.Σ.Α.μεΑ. (Δημοκρατίας 8), τηλ. 22710 24194 και στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χίου, αρμόδια κ. Κολοκυθιά Μαρία, τηλ. 2271350052 και 2271352054, Νεωρείων 9.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ