Κοινωνία

20/7/12 10:52

τελ. ενημ.: 20/7/12 10:52

Τρία σε ένα

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μετά από αποφάσεις των Θεσμικών τους Οργάνων, εγκαινιάζουν την επιστημονική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία τους, με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας. Ο βασικός άξονας της συνεργασίας αφορά στην προώθηση εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των Πανεπιστημίων, στην ευρύτερη ακαδημαϊκή συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση