Κοινωνία

24/4/13 9:44

τελ. ενημ.: 24/4/13 9:45

Τι προσέχουμε στις αγορές του ΠΑΣΧΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Χίου  εν όψη του Πάσχα,  ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι κατά τις αγορές τους, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι  ιδιαίτερα προσεκτικοί  τι αγοράζουν.

Βασική αρχή: Ουδέποτε αγοράζουμε προϊόντα που δεν φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις ελέγχου.

Ειδικότερα:
Τα αμνοερίφια φέρουν 3 σφραγίδες οι οποίες αφορούν:
Το σφαγείο (ωοειδής),
Τη χώρα προέλευσης (ορθογώνιο παραλληλόγραμμο),
Το είδος του ζώου (αμνός ή ερίφιο).

Τα αυγά που πωλούνται στο εμπόριο για κατανάλωση είναι πάντα τύπου Α.
Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν σήμανση η οποία αποτελείται από τρία μέρη:
α) ένας αριθμός ο οποίος χαρακτηρίζει τον τρόπο εκτροφής των ορνίθων,
β) τη χώρα προέλευσης (για την Ελλάδα EL),
γ)το κωδικό της εκτροφής.

Η αγορά μη ελεγμένων προϊόντων από μη εγκεκριμένους εμπόρους (πλανόδιους κ.ά) εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών .

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση