Κοινωνία

30/7/15 12:28

τελ. ενημ.: 30/7/15 12:28

Συντονισμένες δράσεις για την ανακύκλωση

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η πρώτη μίας σειράς συναντήσεων της ΔΙΑΝΟΧ και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με θέμα την προώθηση πρωτοβουλιών, δράσεων κι ενεργειών για την ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο.       

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι  Σ. Συριώδης – πρόεδρος ΔΙΑΝΟΧ, Γ. Μπελέγρης – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Γ. Παπαδόπουλος – Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόνοιας και η Ε. Φρεζούλη – επικεφαλής της Χιακής Συμπολιτείας, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλάνο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα οφέλη της Ανακύκλωσης, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με τους φορείς της Εκπαίδευσης του νησιού μας, ώστε να προκύψουν συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις στις διαφορετικές βαθμίδες της Εκπαίδευσης για την Ανακύκλωση και τα οφέλη της στην καθημερινότητά μας και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση