Κοινωνία

8/6/15 10:10

τελ. ενημ.: 8/6/15 10:10

Συνταγματική η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα

Δεν παραβιάζει το Σύνταγμα σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα που είχε επιβληθεί στους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ, κ.λπ. το 2013.

Με σειρά αποφάσεων της η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση της ΑΔΕΔΥ  που ζητούσε να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, και αντίθετες στην ΕΣΔΑ  οι υπουργικές αποφάσεις  του 2013 που έθεταν σε διαθεσιμότητα η κινητικότητα τους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, δήμων κλπ.

Η ΑΔΕΔΥ  ζητούσε  να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις οποίες εισάγεται η διαδικασία και τα κριτήρια διαθεσιμότητας  και κινητικότητας.

Με τη δεύτερη προσφυγή ζητεί να ακυρωθούν 25 κοινές υπουργικές  αποφάσεις  με τις οποίες καταργούνται περισσότερες απο 6.000 οργανικές θέσεις σε διάφορα υπουργεία, οργανισμούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, κ.λπ. Οι σύμβουλοι της Επικρατείας απέρριψαν τους ισχυρισμούς της ΑΔΕΔΥ ως αβάσιμους και απαράδεκτους, ενώ άλλους ως αόριστους.Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση