Κοινωνία

3/7/13 13:05

τελ. ενημ.: 3/7/13 13:05

Συνεχίζουν το ξεχορτάριασμα

Ο Δήμος Χίου συνεχίζει τις χορτοκοπές και τους καθαρισμούς στην πόλη και σε συνοικίες όπως ο Κάμπος, Φραγκοβούνι, Αγ. Παντελεήμονα Μονοδέντρι.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση