Κοινωνία

11/4/13 12:12

τελ. ενημ.: 11/4/13 15:49

Σφραγίζονται οι παράνομες συνδέσεις

Νέους ελέγχους, με σκοπό τον εντοπισμό συνδέσεων ακαθάρτων στα δίκτυα ομβρίων διενεργεί η ΔΕΥΑΧ.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των οποίων οι συνδέσεις ακαθάρτων εντοπίζονται στα δίκτυα ομβρίων θα ενημερώνονται και η ορθή σύνδεσή τους στο δίκτυο ακαθάρτων θα γίνεται από συνεργεία της ΔΕΥΑΧ με χρέωση της παροχής του ακινήτου.

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αμφιβολίες ή υποψία για την ορθή σύνδεση των ακαθάρτων τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη ΔΕΥΑΧ.

Εάν δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης, τότε η σύνδεση θα σφραγίζεται από συνεργεία της ΔΕΥΑΧ ώστε να αποκοπεί η ροή ακαθάρτων εντός των δικτύων ομβρίων.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση