Κοινωνία

20/6/12 16:23

τελ. ενημ.: 20/6/12 16:23

Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Χίου Π. Λαμπρινούδης και ο Πρύτανης του Ιδρύματος Π. Τσάρτας.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο οι δύο πλευρές συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν να συνεργαστούν στα ακόλουθα πεδία:
Α) Ανάπτυξη Νήσων και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων,
Β) Τουριστική Ανάπτυξη,
Γ) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
Δ) Προστασία και διατήρηση χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές πολιτικές,
Ε) Ναυτιλία και μεταφορές,
ΣΤ) Κοινωνία την Πληροφορίας και πρόσβαση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες,
Ζ) Πολιτισμός και πολιτιστική προβολή,
Η) Κοινωνική συνοχή και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
Θ) Δια βίου μάθηση και κατάρτιση και Ι) Διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση