Κοινωνία

24/11/14 13:50

τελ. ενημ.: 24/11/14 13:50

Πρόστιμο σε όσους δε δηλώσουν πηγάδια και γεωτρήσεις

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στον Δήμο Χίου καλούνται να δηλώσουν οι τα πηγάδια και τις γεωτρήσεις που κατέχουν, οι ιδιοκτήτες τους.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την καταγραφή σημείου υδροληψίας, ενεργού ή ανενεργού, στο Εθνικό Σύστημα Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), έχει παραταθεί μέχρι την 31/12/2014, χωρίς επιβολή προστίμου.

Η υποβολή εκπρόθεσμης αίτησης, μετά την 31/12/2014 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30 Απριλίου 2015, επιβαρύνεται με πρόστιμο εκατό (100 €).

Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση καταγραφής σημείου υδροληψίας , θα πρέπει μέχρι την 30 Απριλίου 2015, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δήμο Χίου, στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Βενιζέλου 75- Χίος).

Η μη υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, στην παραπάνω προθεσμία, (30/4/2015), επιβαρύνεται με υψηλό διοικητικό πρόστιμο.

Τέλος όσοι έχουν δηλώσει ανενεργά σημεία υδροληψίας, θα πρέπει να προβούν στην σφράγιση ή την καταστροφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Χίου, στην δ/νση Βενιζέλου 75, Χίος, τηλέφωνα 2271353132 και 2271043360 (Μενδωνίδης Σταμάτης) και 2271353116 (Βασιλικός Μηνάς).

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση