Κοινωνία

20/5/16 11:30

τελ. ενημ.: 20/5/16 11:30

Προκήρυξη πρόσληψης πολιτικού προσωπικού στη ΣΜΥ

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτών, σε διάφορα αντικείμενα ακαδημαϊκής, τεχνικής ή στρατιωτικής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, πληροφορικής, πολιτισμού, σωματικής αγωγής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1.    Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υ-παξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτι¬κών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, προκηρύσσει την πρόσ¬ληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

2.    Οι προς κάλυψη είναι: Ιστορία 4, Ψυχολογία 4, Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση 4, Κοινω-νιολογία - Επικοινωνιολογία 4, Διοίκηση Επιχειρήσεων - Management 4, Πληρο¬φορική 1ου Έτους 4, Πληροφορική 2ου Έτους 4, Αγγλικά 1ου & 2ου Έτους 10, Φυσι¬κή 1ου Έτους 4, Φυσική 2ου Έτους 4, Στοιχεία Συνταγματικού - Διεθνούς Δικαίου 4, Ανώτερα Μαθηματικά 4, Τεχνικό Σχέδιο 4, Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 4, Ηλε¬κτροτεχνία 4, Στρατιωτική Ιστορία - Γεωγραφία 2, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4, Κολύμβηση 1, Πετοσφαίριση 2, Καλαθοσφαίριση 2, Κλασσικός Αθλητισμός 12, Αντισφαίριση 1.

3.    Πληροφορίες, παρέχονται από : α. Την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - Τμήμα Προγραμμα¬τισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 Ω. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προ¬σωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συ¬στημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανά¬γνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχο¬λή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 20 Μαΐου 2016 το αργότερο. β. Στα τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 203 και Fax: 24310-74233. γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: tpee@smy.gr ). Περισσοτερα εδω

 

www.dikaiologitika.gr

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση