Κοινωνία

30/9/15 11:58

τελ. ενημ.: 30/9/15 15:07

Προετοιμάζονται για τον Χειμώνα

ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 81.600 ΕΥΡΩ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Το πάθημα έγινε μάθημα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που από φέτος ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο. Η περσινή ανυπαρξία εργολαβίας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, που κόστισε σε άμεσες επεμβάσεις όπου υπήρχε ανάγκη, φαίνεται ότι αποτελεί παρελθόν αφού σήμερα η Περιφέρεια υπέγραψε εργολαβία ύψους 81.600 ευρώ για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έκτακτες φυσικές καταστάσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο του Νομού Χίου (απολογιστικά)».
Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστάσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Χίου. Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν αφενός εργασίες πρόληψης και αφετέρου εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα προκύψουν από ζημιές κατόπιν θεομηνίας ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως:
- Άρση τοπικών καταπτώσεων κάθε είδους εδαφών και στήριξη    πρανών. 
- Καθαρισμός τάφρων για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων. 
- Καθαρισμός αγωγών όμβριων υδάτων.
- Καθαρισμός οδοστρώματος - αποκατάσταση βατότητας οδών από χιονοπτώσεις. 
- Καθαρισμός οδικού δικτύου από αδρανή υλικά προς αποφυγή ατυχημάτων.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η επίβλεψη του έργου θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου. 
 
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση