Κοινωνία

9/2/16 12:46

τελ. ενημ.: 9/2/16 12:46

Νέο χαράτσι στα σκάφη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ανακοινώνει  ότι με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (όλα τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 7 μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα (πλοία αναψυχής), υπό ελληνική σημαία ή σημαίας άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. πρέπει να είναι εφοδιασμένα με (Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής.

Το ΔΕΚΠΑ χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή ανεξαρτήτως τόπου ελλιμενισμού. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕΚΠΑ είναι αορίστου χρόνου.  Τα ΔΕΚΠΑ υπόκεινται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση ΔΕΚΠΑ είναι τα κάτωθι:

  • Είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (από Δ.Ο.Υ στο Κ.Α.Ε 3435 ή ηλεκτρονικό παράβολο).
  • Φωτ/φο ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.
  • Έγγραφο Εθνικότητας του Σκάφους ή Άδεια Εκτέλεσης Πλοών.

 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις καθώς και για τη θεώρηση των ήδη εκδοθέντων ΔΕΚΠΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας.

 

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση