Κοινωνία

1/4/15 15:23

τελ. ενημ.: 1/4/15 15:23

Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια από το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ Β. Αιγαίου

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης επιμόρφωσης για 7.000 αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών υλοποιεί το Ινστιτούτο ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.( Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματοςυποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
  • Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών.(Για την  Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών)

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΙΕΚ-ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Β. Αιγαίου Μαρτύρων 2, τηλ 22710-23550 μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση