24.10.2016 13:49

Μεταβολές ελαιοκομικού μητρώου από τον Νοέμβριο

Ξεκινούν από την 1η Νοεμβρίου οι μεταβολές του ελαιοκομικού μητρώου, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου του 2017.  Οι αλλαγές θα γίνονται από τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό ή από εξουσιοδοτημένο άτομο που θα διαθέτει απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με τη συγκεκριμένη εντολή.  

 

 

Κατηγορίες μεταβολών:

 

 Νέα αίτηση παραγωγού ο οποίος δεν έχει υποβάλει ποτ’ε υπεύθυνη δήλωση στο ελαιοκομικό μητρώο.

Εγγραφή νέου τεμαχίου στο ελαιοκομικό.

 

Παραγωγός ο οποίος για πρώτη φορά υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ελαιοκαλλιέργειας στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή επιθυμεί να εγγράψει νέο ελαιοτεμάχιο στο ελαιοκομικό του, πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης

Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού

Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται  στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος

Τις Καρτεσιανές Γεωγραφικές Συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).

 

 

 

Διαγραφή τεμαχίου από ελαιοκομικό

Σε κάθε περίπτωση όπου ο παραγωγός προσέρχεται να εγγράψει ελαιόκτημα στο όνομά του λόγω οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις κατοχής ή/και νομής θα προσέρχεται συγχρόνως και ο προηγούμενος νομέας του κτήματος στου οποίου το ελαιοκομικό μητρώο είχε εγγραφεί το συγκεκριμένο τεμάχιο προκειμένου να αιτηθεί τη διαγραφή του (προσκομίζοντας φωτοτυπία της ταυτότητας και του τελευταίου εκκαθαριστικού του).

 

Διαφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό.   

Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα αναγραφόμενα στοιχεία στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό μητρώο που έχει παραλάβει θα προσκομίσει κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

 

Διαφωνία στα αλφαριθμητικά στοιχεία

Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία ή με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελαιοτεμαχίου του που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό θα υποβάλλει Αίτηση-Υ/Δ συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως:

1.   Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης

Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού

Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται  στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος.

 

Διαφωνία στην έκταση και/ή στον εντοπισμό των κτημάτων επί του ορθοφωτοχάρτη

Παραγωγός ο οποίος διαφωνεί με την έκταση που αναγράφεται σε κάποιο κτήμα στο εκτυπωμένο του ελαιοκομικό θα προσκομίσει τα ακόλουθα:

Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης

Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού

Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται  στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος

Τις Καρτεσιανές Γεωγραφικές Συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).

 

Τίτλοι Νομής –κατοχής

 

Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα του ελαιοτεμαχίου (πλήρη ή επικαρπία) οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο ενός από τα κατωτέρω:

Απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου όπου αυτό εφαρμόζεται

Μεταγραμμένες πράξεις (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς κλπ) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό μεταγραφής

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία  για την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας μπορεί να γίνεται δεκτό αντί τίτλου ιδιοκτησίας το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή ένορκη βεβαίωση, συνοδευόμενα από αντίγραφα του υποβληθέντος και θεωρημένου από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπου Ε9.

Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται εκμετάλλευση ελαιοκτήματος ως τίτλος εκμετάλλευσης θεωρείται κάθε σύμβαση (π.χ. μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρηση κλπ) η οποία είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον αυτό απαιτείται. Όλες οι παραπάνω συμβάσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των φερόμενων ως ιδιοκτητών των ελαιοκτημάτων, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω.

                 

Παρατήρηση

 

Σε περίπτωση που κατά τον εντοπισμό του τεμαχίου επηρεάζονται διπλανά τεμάχια (επικάλυψη) τότε θα ειδοποιούνται οι παραγωγοί των οποίων τα τεμάχια επηρεάζονται ώστε υποχρεωτικά να παρίστανται και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρουσία του παραγωγού του οποίου το τεμάχιο πρόκειται να εισαχθεί στη βάση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ή διαγραφής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 22713-53334,53342

 

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ