Κοινωνία

24/7/15 17:55

τελ. ενημ.: 24/7/15 17:55

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις άδειες πηγαδιών

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι χρήσης νερού από κάθε σημείο υδροληψίας όπως πηγάδι, γεώτρηση κλπ.

Όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση, μέχρι 31/12/2014, για καταγραφή του σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και δεν υπέβαλαν αίτηση για άδεια χρήσης νερού μέχρι την 30/4/2015, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 30/9/2015, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

Μετά την παραπάνω προθεσμία υπάρχει επιβάρυνση – πρόστιμο 50 € για κάθε μήνα καθυστέρησης από 1/10/15 μέχρι 31/12/2015 και μετά την 1/1/2016 υπάρχει επιβάρυνση-πρόστιμο 1000 € έως 2000 €.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν αφορούν όσους είχαν υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης νερού τα έτη 2011, 2012,2013 και μέχρι 14/1/2014.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Χίου, στα τηλέφωνα 22713 53116 (Βασιλικός Μηνάς) και 22713 53131 (Αναγνωστάκης Μάρκελλος).

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση