Κοινωνία

27/9/13 12:40

τελ. ενημ.: 27/9/13 12:40

Μαθήματα συνδικαλισμού

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΕΠΙ/ΓΣΕΕ

To ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» θα υλοποιήσει προγράμματα Εισαγωγικής, Βασικής και Ανώτερης συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, με στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου και ηγετικού ρόλου της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας και γενικότερα την αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτικής της αποτελεσματικότητας.

Περιεχόμενο των προγραμμάτων της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης

Τα προγράμματα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι διάρκειας 90 ωρών και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ασκήσεις-δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στις αρχές και αξίες του συνδικαλισμού, στην οργάνωση και διαχείριση της δράσης του συνδικαλιστή και στις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές του δεξιότητες. Επιπλέον αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο και σύμφωνα με τις τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μαθησιακά αντικείμενα που θεματικά καλύπτουν πεδία όπως: Ιστορία και αρχές του εργατικού κινήματος, Θέματα Διαπραγματεύσεων, Εργατικό Δίκαιο, Ασφάλεια και Yγιεινή στους Χώρους Εργασίας, Αρχές και Λειτουργία της Δια Βίου Μάθησης κ.ά.

Προτεινόμενο πρόγραμμα: Παρασκευές 5-8μμ, Σάββατο-Κυριακή 9πμ – 14:00μμ

11-12-13 Οκτωβρίου
1-2-3 Νοεμβρίου
15-16-17 Νοεμβρίου
29-30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Χίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 14:00
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:30-19:30 (εκτός του απογεύματος της Τετάρτης)

Πληροφορίες στο τηλ: 22710-23550
 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση