Κοινωνία

12/3/15 10:40

τελ. ενημ.: 12/3/15 10:40

Καθορίζουν τις λατομικές ζώνες

Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Καθορισμού λατομικών περιοχών στη Χίο υπέγραψε η Χρ. Καλογήρου επιχειρώντας να καλύψει την αναγκαιότητα χωροθέτησης νέων λατομικών ζωνών στο νησί.

Πρόεδρος της Επιτροπής, που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι οκταμελής, είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης μετέχουν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών Χίου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Χίου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου.

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τη δημιουργία λατομικών περιοχών στη Χίο.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση