Κοινωνία

6/11/15 12:19

τελ. ενημ.: 6/11/15 12:19

Κάθε δωρεά ευπρόσδεκτη

Το ΚΑΠΗ ανακοινώνει ότι οσοι εκ των συµπολιτών µας επιθυµούν και έχουν την ευχαρίστηση 
να του κάνουν οιασδήποτε µορφής δωρεά, παρακαλούνται να προβαίνουν στη συγκεκριµένη 
ενέργεια πάντοτε µέσω της διοικήσεως και των υπηρεσιακών 
παραγόντων του οργανισµού. 
Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 
2271081474, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.   
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση