Κοινωνία

6/3/15 12:38

τελ. ενημ.: 6/3/15 12:38

«Καταθέστε τα χαρτιά σας για μειωμένα δημοτικά τέλη»

Να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής ρύθμισης για μείωση κατά 50% των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για τα άτομα με αναπηρία, καλεί τα μέλη του ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία (ΠΣΑΜΕΑ).

Η μείωση αυτή θα εφαρμόζεται με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος
  • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ
  • Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση τέκνου ή/και δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο γονέας έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων
  • Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λπ.)
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Οι μειώσεις αφορούν όσους έχουν εισόδημα μέχρι το διπλάσιο εκείνου που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού απορίας, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση (έγγαμος, άγαμος κ.λπ) με ανώτατο όριο τις 12.000,00 ευρώ για πολύτεκνη οικογένεια.

Επειδή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου (Κανάρη 18) στεγάζεται σε κτίριο, που δεν είναι προσβάσιμο, τα Άτομα με Αναπηρία μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Χίου (Δημαρχείο). 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση