Κοινωνία

1/7/13 12:42

τελ. ενημ.: 1/7/13 12:42

Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους μόνο από ειδικούς

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνονται τα εξής:
Προκειμένου να προληφθούν συμπτώματα τοξικότητας και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι:
1. η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους γίνεται μόνο από πρόσωπα που κατέχουν ειδική άδεια  για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. οι εργασίες εντομοκτονίας ή μυοκτονίας πρέπει να παρακολουθούνται από τον υπεύθυνο επιστήμονα σ’ όλα τα στάδια από την παρασκευή του υλικού επεμβάσεως, της χρήσης του και της εφαρμογής των περιορισμών που επιβάλλονται για να καταστεί κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.

3. ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να χρησιμοποιεί εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων εντόμων ή τρωκτικών και να λαμβάνονται τα ιδιαίτερα μέτρα που έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας του.

Η παράβαση των ανωτέρω επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 49 του Νόμου 4036/2012.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση