Κοινωνία

4/2/15 15:37

τελ. ενημ.: 4/2/15 15:42

«Χιώτες της διασποράς τον 19ο αιώνα»

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΙΝΛΙΟΘΗΚΗΣ "ΚΟΡΑΗΣ"

Το ενδιαφέρον θέμα «Χιώτες της διασποράς τον 19ο αιώνα» θα αναλυθεί κατά τη διάρκεια της έναρξης του Β’ Κύκλου Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής».

Η διδασκαλία και η διάλεξη θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 από τον Καθηγητή Οικονομικής Ιστορίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρωτή Πρύτανη Βασίλη Καρδάση και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

17:00

Σύντομος χαιρετισμός Προέδρου Ε.Σ.  Χρίστου Μπελλέ

17:00 -19:00

1ο Μάθημα της ενότητας «Πολιτικής - Οικονομικής Επιστήμης»

Η Ελληνική Οικονοµία από την Οθωµανική απελευθέρωση µέχρι και

σήµερα. Παθογένεια του πολιτικού συστήματος, πολιτικο-οικονοµικές
κρίσεις και επιπτώσεις. Με θέμα «Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής» (Γεωργία κ.α)

19:30

Ομιλία με θέμα «Χιώτες στη διασπορά» (19ος αιώνας)

Το θέμα αφορά τη χιακή διασπορά συνέβαλε τα μέγιστα στην υπεροχή των Ελλήνων εμπόρων στις «πιά­τσες» της Ανατολής και της Δύσης. Ιδιαίτερα, στα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου οι Χιώτες έμποροι κυριάρχησαν στις οικονομικές δρα­στηριότητες, επιδεικνύοντας εξαιρετική έφεση στο σιτεμπόριο και τον εφοπλισμό. Συγκριτικό τους πλεονέκτημα αποδείχθηκε η διαμόρφωση εμπορικών δικτυώσεων με βάση την κοινή τους καταγωγή και τη συγγένεια. Σε κάθε περίπτωση οι Χιώτες έμποροι έλαμψαν στο οικονομικό στε­ρέωμα του 19ου αιώνα.

Το θέμα αφορά τη χιακή διασπορά συνέβαλε τα μέγιστα στην υπεροχή των Ελλήνων εμπόρων στις «πιά­τσες» της Ανατολής και της Δύσης. Ιδιαίτερα, στα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου οι Χιώτες έμποροι κυριάρχησαν στις οικονομικές δρα­στηριότητες, επιδεικνύοντας εξαιρετική έφεση στο σιτεμπόριο και τον εφοπλισμό. Συγκριτικό τους πλεονέκτημα αποδείχθηκε η διαμόρφωση εμπορικών δικτυώσεων με βάση την κοινή τους καταγωγή και τη συγγένεια. Σε κάθε περίπτωση οι Χιώτες έμποροι έλαμψαν στο οικονομικό στε­ρέωμα του 19ου αιώνα.

Το θέμα αφορά τη χιακή διασπορά συνέβαλε τα μέγιστα στην υπεροχή των Ελλήνων εμπόρων στις «πιά­τσες» της Ανατολής και της Δύσης. Ιδιαίτερα, στα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου οι Χιώτες έμποροι κυριάρχησαν στις οικονομικές δρα­στηριότητες, επιδεικνύοντας εξαιρετική έφεση στο σιτεμπόριο και τον εφοπλισμό. Συγκριτικό τους πλεονέκτημα αποδείχθηκε η διαμόρφωση εμπορικών δικτυώσεων με βάση την κοινή τους καταγωγή και τη συγγένεια. Σε κάθε περίπτωση οι Χιώτες έμποροι έλαμψαν στο οικονομικό στε­ρέωμα του 19ου αιώνα.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση