Κοινωνία

4/11/15 17:00

τελ. ενημ.: 4/11/15 17:00

Χιακή Συμπολιτεία: Εφτά προτάσεις για την Πινακοθήκη

Τις δικές της προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης καταθέτει η Χιακή Συμπολιτεία, αφού καυτηριάζει την έως σήμερα λειτουργία της, τη διάλυση της μέσα στο καλοκαίρι, τη διασπορά έργων σε εκθεσιακούς χώρους και την παραίτηση του υπεύθυνου υπάλληλου. 

Ζητώντας τη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής για την Πινακοθήκη, η οποία με ευθύνη της κ. Ποταμούδη έχει συνεδριάσει μόλις μία φορά, ο συνδυασμός προτείνει:

1) Η Πινακοθήκη να αποκτήσει θεσμική λειτουργία και νομική υπόσταση. Έτσι θα εξασφαλιστεί η συνέχεια της όπως και η δυνατότητα να έχει έσοδα.

2) Στα πλαίσια της λειτουργίας της ως θεσμού πρέπει

α) να συσταθεί καλλιτεχνική επιτροπή που θα έχει την εποπτεία και την οργάνωση της λειτουργίας της

β) να ψηφιστεί κανονισμός λειτουργίας

γ) να γίνει τοποθέτηση υπευθύνου εργαζόμενου του Δήμου που θα έχει και την ευθύνη της ασφάλειας και της λειτουργίας.

3.  Καταγραφή των έργων που βρίσκονται στην πινακοθήκη και αντιπαραβολή με το      ηλεκτρονικό αρχείο των έργων που υπάρχει στο Δήμο. Αναζήτηση των έργων που τυχόν λείπουν.

4.  Τεχνική έκθεση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την κατάσταση του κτιρίου και παρεμβάσεις όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη, ώστε να προστατευθούν τα έργα από νερά και υγρασίες.

5. Κατασκευή των απαραίτητων ερμαρίων ώστε κανένα έργο να μην είναι εκτεθειμένο.

6.  Μακροπρόθεσμα, και με γνωστά τα προβλήματα του σημερινού κτιρίου, αναζήτηση χώρου είτε για την πινακοθήκη ολόκληρη είτε για ένα μέρος της (π.χ έκθεση Γιαλούρη) σε κτίριο μέσα στη πόλη της Χίου.

7. Σε ορισμένες χρονικές περιόδους με αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της πινακοθήκης έργα της συλλογής της θα μπορούσαν να εκτίθενται σε κατάλληλους χώρους στην περιφέρεια της Χίου.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση