Κοινωνία

25/5/16 13:23

τελ. ενημ.: 25/5/16 13:24

Έρευνα για τις επιπτώσεις στον τουρισμό από το προσφυγικό αναλαμβάνει το Παν/μιο Αιγαίο

Την πρωτοβουλία διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας με στόχο, μέσα από αριθμητικά δεδομένα και τάξεις μεγέθους, να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις επιδράσεις του προσφυγικού ζητήματος στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, ανέλαβε το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 Για το σκοπό αυτό, καταρτίσθηκε ειδικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους τουριστικούς επιχειρηματίες των νησιών του Αιγαίου που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές (Κως, Σάμος, Χίος και Λέσβος). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για ακαδημαϊκούς σκοπούς, ενώ παράλληλα μια συνοπτική αναφορά των ευρημάτων της έρευνας θα δοθεί στις ενώσεις επαγγελματιών και στους τοπικούς φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνέπειες του προσφυγικού ζητήματος στις τουριστικές επιχειρήσεις.

 Υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, Δρ. Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης, Επίκουρος Καθηγητής στη «Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.   

Ερωτήσεις-διευκρινίσεις για την έρευνα στο email: tsta@aegean.gr 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση