Κοινωνία

2/7/14 20:52

τελ. ενημ.: 2/7/14 20:52

Ένας δύσκολος στόχος

• Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Η αποκεντρωτική λειτουργία είναι ο βασικός στόχος της νέας δημοτικής αρχής. Στηρίζει την επίτευξη της πάνω στη διαφορετική φιλοσοφία συνεργασίας με τα Τοπικά Συμβούλια. Ο Μαν. Βουρνούς και οι συνεργάτες του είναι αποφασισμένοι να ποντάρουν σε μια ειλικρινή συνεργασία με τους εκλεγμένους παρέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα καλύψουν την απόσταση των χωριών από τα κέντρα λήψης των δημοτικών αποφάσεων που δημιούργησε ο «Καλλικράτης», όπως τα ανάδειξε η πρώτη θητεία του.

Ο στόχος αυτός υπηρετεί το δημοκρατικό προγραμματισμό και την αποκέντρωση, δεν ξέρω όμως αν βάσιμα είναι υλοποιήσιμος. Πάρεδροι, ειδικά στα μικρά χωριά, έχουν επανεκλεγεί πρόσωπα εθισμένα σε μια διαφορετική κουλτούρα συνεργασίας με τις δημοτικές υπηρεσίες. Πόσο εύκολο είναι να αφομοιώσουν ένα νέο ρυθμό, με βάση τον προγραμματισμό κι όχι την προσωπική γνωριμία;

Η μονοπρόσωπη σύνθεση των περισσότερων οργάνων είναι από μόνη της, επίσης, ένα δυνατό ρίσκο. Πόσο βέβαιο είναι ότι δεν θα μεταφέρονται στις δημοτικές υπηρεσίες προσωπικές στρατηγικές για τους μικρούς οικισμούς;

Συμπερασματικά αξίζει να προσπαθήσει να φέρει στη βάση της, στις τοπικές κοινωνίες, τη λήψη των αποφάσεων η νέα δημοτική αρχή. Νωρίτερα βέβαια πρέπει να εκπαιδεύσει συστηματικά παρέδρους και συμβούλους, αν θέλει να φέρει και κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. 

Δείτε επίσης