Κοινωνία

23/2/16 14:30

τελ. ενημ.: 23/2/16 14:30

Έναν νοσηλευτή, αναζητούν οι Γιατροί του Κόσμου

Προκήρυξη για μια θέση νοσηλευτή στη Χίο κι ενός γιατρού στη Μυτιλήνη, εξέδωσαν οι Γιατροί του Κόσμου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι το τέλος του 2016 με δοκιμαστική περίοδο δυο μηνών ενώ οι απολαβές του εργαζόμενου θα διασαφηνιστούν και θα οριστούν με βάση τα προσόντα του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Νοσηλευτικού προσωπικού Χίος» έως τις 29/02/2016

Δείτε επίσης